Najważniejsze prawa człowieka


Najważniejszym prawem jakie posiada człowiek jest prawo do życia. Nabywa je każdy człowiek już w chwili poczęcia. Niestety nie ma on wtedy żadnego wpływu na swój los. O jego życiu decyduje matka. Mówię o tym pod kątem aborcji, czyli coraz częstszemu zabiegowi usunięcia ciąży. Jest to pozbawienie życia czyli morderstwo. Jednakże ludzie nie są za to sądzeni jako za morderstwo. Tutaj już można zobaczyć patologie dzisiejszego, chorego społeczeństwa. Chorych norm moralnych i systemu wartości. Kolejnym niezmiernie istotnym prawem jest zakaz niewolnictwa. Niewolnictwo stosowane było już od początków historii człowieka. Jest to bestialskie i okrutne, na każdy możliwy sposób uwłaczające godności człowieka. Za niewolnictwo stosowane są bardzo surowe kary na całym świecie. Jest to etap, który świat uważa za zamknięty jednakże niewolnictwo wciąż jest problemem, zwłaszcza na terytorium Afryki. Kolejnym niezmiernie istotnym prawem jest zakaz pracy przymusowej. Nikt nie ma prawa zmuszać innego człowieka do pracy. Jest to problem, z którym wciąż boryka się świat chociaż na pewno nie w tak dużym stopniu jak kiedyś. W gruncie rzeczy jednym z najważniejszych praw, które w hierarchii stawiać można w szrankach za prawem do życia jest prawo do wolności w każdym tego słowa rozumieniu. Wolności wyznania, poglądów, ale przede wszystkim wolności życia. Dalej rozróżniamy takie prawa jak prawo do zawarcia małżeństwa oraz prawo do rzetelnego procesu sądowego. Jest to bardzo ważne, każdy człowiek ma prawo się bronić. Więcej, ma obowiązek się bronić aby dowieść swojej niewinności. Problemem dzisiejszego świata jest na pewno dyskryminacja. W podstawowych prawach człowieka istnieje zakaz dyskryminacji jakże często łamany chociażby w naszym najbliższym otoczeniu w różnych formach. Dyskryminację oraz swoiste szyderstwo zobaczyć można ponadto zobaczyć w wielu programach telewizyjnych transmitowanych późną porą. Tak to już niestety wygląda, świat obecnie boryka się z mnóstwem problemów na tle łamania praw człowieka. Organizacji takie jak ONZ niejednokrotnie są bezsile wobec pewnych zachowań. Czas zastanowić się czy ludzkość wyciągnęła wnioski po II wojnie światowej.

Powiązane:

Wielu Polakom wydaje się, że problem łamania praw człowieka istnieje tylko w krajach biednych, tak zwanego „Trzeciego Świata” gdzie dzieci zmuszane są do nadludzkiej pracy, ciężkiego wysiłku bez prawa do wynagrodzenia, nie mogą również chodzić do szkół. Okazuje się jednak, że nie tylko tam prawa człowieka są nagminnie łamane. Prawdą jest, że nawet na terenie […]