Czym zajmuje się NSZZ Solidarność?

Solidarność to jeden z najbardziej znanych związków zawodowych w całej Europie i nie ma się czemu dziwić, bo przecież właśnie z jej szeregów wywodzi się legendarna niemal postać – Lech Wałęsa, który jest drugim obok naszego papieża najbardziej rozpoznawanym Polakiem na całym szerokim świecie. Wiemy więc, że Solidarność miała ogromny wkład w zlikwidowanie ostatnich elementów dawnego socjalistycznego ustroju, ma więc bardzo bogatą i niezwykle chwalebną historię, ale przecież nie zaprzestała swojej działalności.

czym zajmują się związki zawodowe

Przeciwnie, jako związek zawodowy nieprzerwanie działa, dążąc ku stałej poprawie warunków życia i pracy wśród najbiedniejszej warstwy społecznej w naszym kraju. Podsumowując, NSZZ Solidarność zajmuje się przede wszystkim działalnością lobbystyczną na rzecz podnoszenia różnych świadczeń, takich jak emerytury. Poważnym i istotnym postulatem jest ostatnimi czasy podniesienie płacy minimalnej do poziomu połowy pensji średniej, co ma podobno uratować z ubóstwa wielu Polaków pracujących za grosze.

Powiązane:

Przykłady łamania praw człowieka, czy to w Polsce, czy na świecie, niestety nie są rzadkością. Codziennie w wielu rejonach świata człowiek cierpi z powodu niesprawiedliwości, złego traktowania przez drugą osobę. Jednym z wielu przejawów łamania praw człowieka jest dyskryminacja. Na całym świecie ludzie są wyśmiewani i obrażani, a nawet padają ofiarą przemocy słownej i fizycznej […]