Grzegorz Schetyna

Poseł Grzegorz Schetyna urodził się w Opolu i już od 1989 roku należał do opozycji antykomunistycznej oraz Solidarności. Skończył on Uniwersytet Wrocławski z dyplomem historyka, a na uczelni przez wiele lat przewodniczył Niezależnemu Zrzeszeniu Studentów. Do roku 1997 sprawował rolę przewodniczącego w różnych organizacjach, aż zastał wybrany posłem, co jednocześnie wiąże się niemal z przyłączeniem do Platformy Obywatelskiej.

Bardzo aktywnie angażował się w działalność społeczną, między innymi był współtwórcą Radia Eski na Śląsku. Grzegorz Schetyna został mianowany sekretarzem generalnym PO oraz jest przewodniczącym struktur Platformy na Śląsku. W 2007 roku objął stanowisko ministra spraw wewnętrznych i administracji i sprawował je do roku 2009, kiedy to podał się do dymisji. Prawdopodobnie było to działanie celowe, ponieważ kilka dni później Polska dowiedziała się, że Grzegorz Schetyna zostaje minowany szefem klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej i tak jest do dnia dzisiejszego.

Powiązane:

Prawa człowieka są uniwersalnymi, międzynarodowymi, należącymi się każdemu człowiekowi z racji jego godności ludzkiej. Niestety, wiele z nich jest wciąż łamanych na całym świecie. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest nietolerancja i dyskryminacja. Wiele osób uważa, że osoby z innym kolorem skóry czy innego wyznania religijnego są gorszymi ludźmi i nie należy im się […]