Czym są związki zawodowe?

Związki zawodowe to z dużym prawdopodobieństwem jedne z najbardziej kontrowersyjnych organizacji, jakie mogą działać w czasie pokoju. Ich ideały są rzeczywiście szlachetne, ponieważ walczą o coraz lepsze warunki pracy oraz życia, ale metody, takie jak strajki i twarde negocjacje mogą budzić wątpliwości. Związki zawodowe mają to do siebie, że zależy im w zasadzie tylko na reprezentantach danego jednego zawodu. Z drugiej strony, historia takich organizacji w naszym kraju jest bardzo długa i bardzo chlubna, czego najlepszym dowodem jest samo istnienie i ciągłe działanie osławionego na całym świecie NSZZ Solidarność, która w ogromnym stopniu przyczyniła się do zniszczenia dawnego ustroju na terenie Rzeczypospolitej. Dziś Solidarność walczy między innymi o  stopniowe podnoszenie płacy minimalnej. Związki zawodowe na ogół starają się bowiem o coraz większe świadczenia i pensje dla swoich członków, trudno jednak powiedzieć, czy ich metody są najlepsze. W każdym razie jest to niezwykle ciekawy i inspirujący temat.

Powiązane:

Wiele osób uważa, że łamanie praw człowieka to jedynie problem krajów słabo rozwiniętych, głęboko zadłużonych, gdzie wiele osób zmuszanych jest do nadludzkiej pracy za marne pieniądze. Okazuje się jednak, że przykłady nieprzestrzegania najważniejszego dla każdego człowieka kodeksu można znaleźć dużo bliżej – na naszym kontynencie, a nawet w naszym kraju. W Polsce jeszcze kilka lat […]