Czym są związki zawodowe?

Związki zawodowe to z dużym prawdopodobieństwem jedne z najbardziej kontrowersyjnych organizacji, jakie mogą działać w czasie pokoju. Ich ideały są rzeczywiście szlachetne, ponieważ walczą o coraz lepsze warunki pracy oraz życia, ale metody, takie jak strajki i twarde negocjacje mogą budzić wątpliwości. Związki zawodowe mają to do siebie, że zależy im w zasadzie tylko na reprezentantach danego jednego zawodu. Z drugiej strony, historia takich organizacji w naszym kraju jest bardzo długa i bardzo chlubna, czego najlepszym dowodem jest samo istnienie i ciągłe działanie osławionego na całym świecie NSZZ Solidarność, która w ogromnym stopniu przyczyniła się do zniszczenia dawnego ustroju na terenie Rzeczypospolitej. Dziś Solidarność walczy między innymi o  stopniowe podnoszenie płacy minimalnej. Związki zawodowe na ogół starają się bowiem o coraz większe świadczenia i pensje dla swoich członków, trudno jednak powiedzieć, czy ich metody są najlepsze. W każdym razie jest to niezwykle ciekawy i inspirujący temat.

Powiązane:

Pomimo tego, że już od wielu lat obowiązują na świecie prawa człowieka, wciąż są one łamane i niestety nie jest to rzadkością. W ramach praw ludzkich, każdy człowiek posiada niezbywalne prawa wynikające z godności osoby ludzkiej. Są one niezależne od władzy i ustroju, nie mogą być przez nie regulowane ani modyfikowane. Należą się każdemu, bez […]