Czym są związki zawodowe?

Związki zawodowe to z dużym prawdopodobieństwem jedne z najbardziej kontrowersyjnych organizacji, jakie mogą działać w czasie pokoju. Ich ideały są rzeczywiście szlachetne, ponieważ walczą o coraz lepsze warunki pracy oraz życia, ale metody, takie jak strajki i twarde negocjacje mogą budzić wątpliwości. Związki zawodowe mają to do siebie, że zależy im w zasadzie tylko na reprezentantach danego jednego zawodu. Z drugiej strony, historia takich organizacji w naszym kraju jest bardzo długa i bardzo chlubna, czego najlepszym dowodem jest samo istnienie i ciągłe działanie osławionego na całym świecie NSZZ Solidarność, która w ogromnym stopniu przyczyniła się do zniszczenia dawnego ustroju na terenie Rzeczypospolitej. Dziś Solidarność walczy między innymi o  stopniowe podnoszenie płacy minimalnej. Związki zawodowe na ogół starają się bowiem o coraz większe świadczenia i pensje dla swoich członków, trudno jednak powiedzieć, czy ich metody są najlepsze. W każdym razie jest to niezwykle ciekawy i inspirujący temat.

Powiązane:

W ramach obowiązujących Praw Człowieka, każdy człowiek ma prawo do godnego życia niezależnie od wyznawanej wiary, wyglądu, preferencji seksualnych czy wieku. Okazuje się jednak, że wciąż na świecie istnieje problem dyskryminacji ludzkiej – np. ze względu na pochodzenie. przykłady łamania praw człowieka we współczesnym świecie Dobrym przykładem jest tutaj antysemityzm, który nadal dla wielu Żydów […]