Czym są prawa człowieka i co oznaczają dla każdego z nas?


Prawa człowieka to pewien zbiór obowiązujących reguł na całym świecie. Każdy człowiek z racji godności ludzkiej jest przez nie chroniony, oczywiście każdy z nas jest zobowiązany do ich przestrzegania. W ramach tego kodeksu życie i zdrowie każdej osoby jest podlega ochronie, każdy człowiek ma prawo do szczęśliwego życia, ochrony zdrowia, podstawowej opieki socjalnej, także prawo do pracy czy nauki oraz do swobody myśli i wyznań religijnych. Mamy również możliwość swobodnego zrzeszania się w dowolne organizacje a także prawo do sprawiedliwego sądu i obrony własnego mienia.
Oznacza to, że każdy człowiek ma prawo żyć w zgodzie ze sobą, niezależnie od stanu posiadania, koloru skóry czy wyznawanej wiary.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami zostało również zniesione niewolnictwo i tortury, co stanowiło ogromny przełom w prawie międzynarodowym.
Niestety, nie wszystkie prawa człowieka są przestrzegane. Wiele osób nadal cierpi z powodu braku podstawowych przywilejów, wciąż wiele z nas żyje w skrajnym ubóstwie, w niewolnictwie, są zmuszani do prac za które nie otrzymują sprawiedliwego wynagrodzenia, wciąż możemy usłyszeć o popełnionych samosądach i wyrokach bez udziału sprawiedliwego sądu, nadal wiele osób nie może swobodnie decydować o własnym życiu, żyją pod presją, a najgorsze jest to, że nie istnieje szansa na zmianę ich życia.
Na szczęście powołana została organizacja broniąca praw najsłabszych – Amnesty International. W ramach swojej działalności organizuje kampanie społeczne, które mają uwrażliwić innych na problem słabszych, ponadto prowadzone są rozmowy z przywódcami państw, w których prawa człowieka są nagminnie łamane, dodatkowo niektóre indywidualne przypadki są prowadzone przez tą organizację, prawnicy stają w obronie pokrzywdzonych w sądzie. Często takie sprawy kończą się skazaniem oprawców na karę więzienia, co stanowi przestrogę dla innych osób i zdecydowanie pomaga w walce o prawa człowieka.
Warto znać swoje prawa i walczyć o ich przestrzeganie w każdej sytuacji.

Powiązane:

Prawa człowieka, wydawać by się mogło, powinny być przestrzegane w każdej sytuacji. W końcu należą się one każdemu, każdy z nas im podlega, każdy jest przez nie chroniony. Niestety, w rzeczywistości okazuje się, że wciąż na całym świecie ten podstawowy kodeks nie jest przestrzegany. Dla wielu osób oznacza to wiele cierpienia, życie w niegodnych warunkach, […]