Czym są prawa człowieka i co oznaczają dla każdego z nas?


Prawa człowieka to pewien zbiór obowiązujących reguł na całym świecie. Każdy człowiek z racji godności ludzkiej jest przez nie chroniony, oczywiście każdy z nas jest zobowiązany do ich przestrzegania. W ramach tego kodeksu życie i zdrowie każdej osoby jest podlega ochronie, każdy człowiek ma prawo do szczęśliwego życia, ochrony zdrowia, podstawowej opieki socjalnej, także prawo do pracy czy nauki oraz do swobody myśli i wyznań religijnych. Mamy również możliwość swobodnego zrzeszania się w dowolne organizacje a także prawo do sprawiedliwego sądu i obrony własnego mienia.
Oznacza to, że każdy człowiek ma prawo żyć w zgodzie ze sobą, niezależnie od stanu posiadania, koloru skóry czy wyznawanej wiary.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami zostało również zniesione niewolnictwo i tortury, co stanowiło ogromny przełom w prawie międzynarodowym.
Niestety, nie wszystkie prawa człowieka są przestrzegane. Wiele osób nadal cierpi z powodu braku podstawowych przywilejów, wciąż wiele z nas żyje w skrajnym ubóstwie, w niewolnictwie, są zmuszani do prac za które nie otrzymują sprawiedliwego wynagrodzenia, wciąż możemy usłyszeć o popełnionych samosądach i wyrokach bez udziału sprawiedliwego sądu, nadal wiele osób nie może swobodnie decydować o własnym życiu, żyją pod presją, a najgorsze jest to, że nie istnieje szansa na zmianę ich życia.
Na szczęście powołana została organizacja broniąca praw najsłabszych – Amnesty International. W ramach swojej działalności organizuje kampanie społeczne, które mają uwrażliwić innych na problem słabszych, ponadto prowadzone są rozmowy z przywódcami państw, w których prawa człowieka są nagminnie łamane, dodatkowo niektóre indywidualne przypadki są prowadzone przez tą organizację, prawnicy stają w obronie pokrzywdzonych w sądzie. Często takie sprawy kończą się skazaniem oprawców na karę więzienia, co stanowi przestrogę dla innych osób i zdecydowanie pomaga w walce o prawa człowieka.
Warto znać swoje prawa i walczyć o ich przestrzeganie w każdej sytuacji.

Powiązane:

Wielu Polakom wydaje się, że problem łamania praw człowieka istnieje tylko w krajach biednych, tak zwanego „Trzeciego Świata” gdzie dzieci zmuszane są do nadludzkiej pracy, ciężkiego wysiłku bez prawa do wynagrodzenia, nie mogą również chodzić do szkół. Okazuje się jednak, że nie tylko tam prawa człowieka są nagminnie łamane. Prawdą jest, że nawet na terenie […]