historia związków zawodowych w polsce

Nie da się ukryć, że upadek socjalizmu w Polsce to w dużym stopniu zasługa związków zawodowych, a w zasadzie samego NSZZ Solidarność, dzięki któremu udało nam się raz na zawsze odciąć nie tylko od tego ustroju, ale też generalnie od wpływu wschodu na los naszego państwa i naszego jednego pięknego narodu. Solidarność dała nam więc poniekąd wolność, a przynajmniej możliwość swobodnego manifestowania naszych praw i swobód, jednak historia związków zawodowych nie skończyła się wraz z transformacją ustrojową.

historia związków zawodowych oraz historia związków zawodowych na świecie

Wprost przeciwnie – wówczas dopiero się zaczęła, bo powstały związki zawodowe lekarzy, pielęgniarek, nauczycieli, kolejarzy i wielu innych tego rodzaju grup zawodowych, zwłaszcza z budżetówki. Dziś większość związków zawodowych, a wśród nich przede wszystkim Solidarność, postulują podniesienie świadczeń socjalnych dla pracowników, czego najlepszym przykładem jest stopniowe podnoszenie płacy minimalnej, będącej niejako wyznacznikiem zamożności najuboższej warstwy społeczeństwa naszego kraju.

Powiązane:

W czasach komunistycznych, kiedy władze Polski wzorowały rządy na ZSRR, dla Polaków nastały ciężkie czasy a prawa człowieka były nagminnie łamane. Obowiązujące prawa gwarantują każdemu człowiekowi prawo do wolności wyznania, wolności myśli, prawo do pracy, nauki, do szczęścia, do sprawiedliwego sądu i wiele innych przywilejów. Okazuje się jednak, że ówczesna władza nie stosowała się do […]