historia związków zawodowych w polsce

Nie da się ukryć, że upadek socjalizmu w Polsce to w dużym stopniu zasługa związków zawodowych, a w zasadzie samego NSZZ Solidarność, dzięki któremu udało nam się raz na zawsze odciąć nie tylko od tego ustroju, ale też generalnie od wpływu wschodu na los naszego państwa i naszego jednego pięknego narodu. Solidarność dała nam więc poniekąd wolność, a przynajmniej możliwość swobodnego manifestowania naszych praw i swobód, jednak historia związków zawodowych nie skończyła się wraz z transformacją ustrojową.

historia związków zawodowych oraz historia związków zawodowych na świecie

Wprost przeciwnie – wówczas dopiero się zaczęła, bo powstały związki zawodowe lekarzy, pielęgniarek, nauczycieli, kolejarzy i wielu innych tego rodzaju grup zawodowych, zwłaszcza z budżetówki. Dziś większość związków zawodowych, a wśród nich przede wszystkim Solidarność, postulują podniesienie świadczeń socjalnych dla pracowników, czego najlepszym przykładem jest stopniowe podnoszenie płacy minimalnej, będącej niejako wyznacznikiem zamożności najuboższej warstwy społeczeństwa naszego kraju.

Powiązane:

W ramach obowiązujących Praw Człowieka, każdy człowiek ma prawo do godnego życia niezależnie od wyznawanej wiary, wyglądu, preferencji seksualnych czy wieku. Okazuje się jednak, że wciąż na świecie istnieje problem dyskryminacji ludzkiej – np. ze względu na pochodzenie. przykłady łamania praw człowieka we współczesnym świecie Dobrym przykładem jest tutaj antysemityzm, który nadal dla wielu Żydów […]