Kilka słów na temat NSZZ Solidarność

Nie da się ukryć, że wkład takich organizacji, jak związek zawodowy Solidarność w zniszczenie minionego komunistycznego ustroju był potężny. Ciekawe jest jednak, że Solidarność nie zaprzestała swojej działalności po osiągnięciu tamtego sukcesu. Przeciwnie – wówczas dopiero zaczęła się nowoczesna Solidarność. Dzisiaj organizacja ta zajmuje się przede wszystkim walką o poprawę losu i statusu społecznego osób biednych i wykluczonych. Są to rzeczywiście chlubne i chwalebne cele, trudno jednak jednoznacznie ocenić sposób, w jaki Solidarność próbuje je osiągać. W każdym razie, wszystkie działania, które mają na celu pomoc drugiemu człowiekowi, mają prawo być wspierane i organizowane na bardzo różnych płaszczyznach. Jakkolwiek patrzeć, NSZZ Solidarność to jedna z największych organizacji w nowożytnej historii naszego kraju. Prawda jest taka, że bez niej prawdopodobnie nie byłoby wolnej Polski, stąd też zarówno sztandarom, jak i ludziom należy się szacunek, każdy z nas musi jednak odpowiedzieć sobie, czy warto wspierać związki zawodowe.

Powiązane:

Prawa człowieka są uniwersalnymi, międzynarodowymi, należącymi się każdemu człowiekowi z racji jego godności ludzkiej. Niestety, wiele z nich jest wciąż łamanych na całym świecie. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest nietolerancja i dyskryminacja. Wiele osób uważa, że osoby z innym kolorem skóry czy innego wyznania religijnego są gorszymi ludźmi i nie należy im się […]