Kilka słów na temat NSZZ Solidarność

Nie da się ukryć, że wkład takich organizacji, jak związek zawodowy Solidarność w zniszczenie minionego komunistycznego ustroju był potężny. Ciekawe jest jednak, że Solidarność nie zaprzestała swojej działalności po osiągnięciu tamtego sukcesu. Przeciwnie – wówczas dopiero zaczęła się nowoczesna Solidarność. Dzisiaj organizacja ta zajmuje się przede wszystkim walką o poprawę losu i statusu społecznego osób biednych i wykluczonych. Są to rzeczywiście chlubne i chwalebne cele, trudno jednak jednoznacznie ocenić sposób, w jaki Solidarność próbuje je osiągać. W każdym razie, wszystkie działania, które mają na celu pomoc drugiemu człowiekowi, mają prawo być wspierane i organizowane na bardzo różnych płaszczyznach. Jakkolwiek patrzeć, NSZZ Solidarność to jedna z największych organizacji w nowożytnej historii naszego kraju. Prawda jest taka, że bez niej prawdopodobnie nie byłoby wolnej Polski, stąd też zarówno sztandarom, jak i ludziom należy się szacunek, każdy z nas musi jednak odpowiedzieć sobie, czy warto wspierać związki zawodowe.

Powiązane:

Czasy od II Wojny Światowej uważane są za czasy pokoju na świecie. Tymczasem jest to określenie błędne, mijające się z prawdą. Wystarczy spojrzeć na przykład Polski i powojennej, komunistycznej władzy gdzie nagminnie łamane były wszystkie obowiązujące prawa człowieka. Do dziś wiele ludzi, wiele Polaków nie może się nadziwić jak Polak Polakowi może zgotować taki los. […]