Kilka słów na temat NSZZ Solidarność

Nie da się ukryć, że wkład takich organizacji, jak związek zawodowy Solidarność w zniszczenie minionego komunistycznego ustroju był potężny. Ciekawe jest jednak, że Solidarność nie zaprzestała swojej działalności po osiągnięciu tamtego sukcesu. Przeciwnie – wówczas dopiero zaczęła się nowoczesna Solidarność. Dzisiaj organizacja ta zajmuje się przede wszystkim walką o poprawę losu i statusu społecznego osób biednych i wykluczonych. Są to rzeczywiście chlubne i chwalebne cele, trudno jednak jednoznacznie ocenić sposób, w jaki Solidarność próbuje je osiągać. W każdym razie, wszystkie działania, które mają na celu pomoc drugiemu człowiekowi, mają prawo być wspierane i organizowane na bardzo różnych płaszczyznach. Jakkolwiek patrzeć, NSZZ Solidarność to jedna z największych organizacji w nowożytnej historii naszego kraju. Prawda jest taka, że bez niej prawdopodobnie nie byłoby wolnej Polski, stąd też zarówno sztandarom, jak i ludziom należy się szacunek, każdy z nas musi jednak odpowiedzieć sobie, czy warto wspierać związki zawodowe.

Powiązane:

W czasach komunistycznych, kiedy władze Polski wzorowały rządy na ZSRR, dla Polaków nastały ciężkie czasy a prawa człowieka były nagminnie łamane. Obowiązujące prawa gwarantują każdemu człowiekowi prawo do wolności wyznania, wolności myśli, prawo do pracy, nauki, do szczęścia, do sprawiedliwego sądu i wiele innych przywilejów. Okazuje się jednak, że ówczesna władza nie stosowała się do […]