Jak Solidarność zmieniła Polskę?

Socjalizm panował nad naszą ojczyzna przez bardzo długi czas. Do tego stopnia długi, że niektórzy zdołali już przyzwyczaić się do tego, że Związek Radziecki na zawsze pozostanie naszym zwierzchnikiem. Okazało się jednak, że Polaków nie tak łatwo przekonać i zawsze znajdzie się wystarczająco duża grupa, aby walczyć. Grupa ta okrzyknęła się związkiem zawodowym Solidarność i od samego momentu powstania, a nawet jeszcze przedtem, starała się o coraz lepsze warunki pracy i życia dla robotników i nie tylko. Klucz jednak nie w metodach, a w skutkach, do których Solidarność poniekąd doprowadziła, budząc w narodzie ducha wolności, który, mniej lub bardziej pośrednio, doprowadził do upadku starego, socjalistycznego ustroju. Solidarność miała więc ogromny wpływ na to, że Polska wygląda dziś właśnie tak, jak wygląda. Mało tego, „uwolnienie” Rzeczpospolitej nie było jedyną zasługą tej organizacji, ponieważ działa ona nadal i po dziś dzień stara się o coraz lepsze warunki pracy i życia zwłaszcza dla najbiedniejszej części społeczeństwa.

Powiązane:

W ramach obowiązujących Praw Człowieka, każdy człowiek ma prawo do godnego życia niezależnie od wyznawanej wiary, wyglądu, preferencji seksualnych czy wieku. Okazuje się jednak, że wciąż na świecie istnieje problem dyskryminacji ludzkiej – np. ze względu na pochodzenie. przykłady łamania praw człowieka we współczesnym świecie Dobrym przykładem jest tutaj antysemityzm, który nadal dla wielu Żydów […]