Jak Solidarność zmieniła Polskę?

Socjalizm panował nad naszą ojczyzna przez bardzo długi czas. Do tego stopnia długi, że niektórzy zdołali już przyzwyczaić się do tego, że Związek Radziecki na zawsze pozostanie naszym zwierzchnikiem. Okazało się jednak, że Polaków nie tak łatwo przekonać i zawsze znajdzie się wystarczająco duża grupa, aby walczyć. Grupa ta okrzyknęła się związkiem zawodowym Solidarność i od samego momentu powstania, a nawet jeszcze przedtem, starała się o coraz lepsze warunki pracy i życia dla robotników i nie tylko. Klucz jednak nie w metodach, a w skutkach, do których Solidarność poniekąd doprowadziła, budząc w narodzie ducha wolności, który, mniej lub bardziej pośrednio, doprowadził do upadku starego, socjalistycznego ustroju. Solidarność miała więc ogromny wpływ na to, że Polska wygląda dziś właśnie tak, jak wygląda. Mało tego, „uwolnienie” Rzeczpospolitej nie było jedyną zasługą tej organizacji, ponieważ działa ona nadal i po dziś dzień stara się o coraz lepsze warunki pracy i życia zwłaszcza dla najbiedniejszej części społeczeństwa.

Powiązane:

Prawa człowieka są uniwersalnymi, międzynarodowymi, należącymi się każdemu człowiekowi z racji jego godności ludzkiej. Niestety, wiele z nich jest wciąż łamanych na całym świecie. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest nietolerancja i dyskryminacja. Wiele osób uważa, że osoby z innym kolorem skóry czy innego wyznania religijnego są gorszymi ludźmi i nie należy im się […]