Jak Solidarność zmieniła Polskę?

Socjalizm panował nad naszą ojczyzna przez bardzo długi czas. Do tego stopnia długi, że niektórzy zdołali już przyzwyczaić się do tego, że Związek Radziecki na zawsze pozostanie naszym zwierzchnikiem. Okazało się jednak, że Polaków nie tak łatwo przekonać i zawsze znajdzie się wystarczająco duża grupa, aby walczyć. Grupa ta okrzyknęła się związkiem zawodowym Solidarność i od samego momentu powstania, a nawet jeszcze przedtem, starała się o coraz lepsze warunki pracy i życia dla robotników i nie tylko. Klucz jednak nie w metodach, a w skutkach, do których Solidarność poniekąd doprowadziła, budząc w narodzie ducha wolności, który, mniej lub bardziej pośrednio, doprowadził do upadku starego, socjalistycznego ustroju. Solidarność miała więc ogromny wpływ na to, że Polska wygląda dziś właśnie tak, jak wygląda. Mało tego, „uwolnienie” Rzeczpospolitej nie było jedyną zasługą tej organizacji, ponieważ działa ona nadal i po dziś dzień stara się o coraz lepsze warunki pracy i życia zwłaszcza dla najbiedniejszej części społeczeństwa.

Powiązane:

Przykłady łamania praw człowieka, czy to w Polsce, czy na świecie, niestety nie są rzadkością. Codziennie w wielu rejonach świata człowiek cierpi z powodu niesprawiedliwości, złego traktowania przez drugą osobę. Jednym z wielu przejawów łamania praw człowieka jest dyskryminacja. Na całym świecie ludzie są wyśmiewani i obrażani, a nawet padają ofiarą przemocy słownej i fizycznej […]