Związki zawodowe w PRL

Ludzie od zawsze organizowali się i skupiali w większe grupy, bo tylko w ten sposób mają szansę na rywalizację z innymi większymi grupami. Jedną z form takich wspólnot są związki zawodowe, które łączą w sobie często tysiące ludzi wykonujących ten sam bądź też podobne zawody i zajęcia na terytorium nawet całych krajów. Również i w Polsce zarejestrowanych jest wiele związków zawodowych, zwłaszcza w zawodach z budżetówki, takich jak nauczyciel lub lekarz. Wśród nich jest także osławiony na cały świat NSZZ Solidarność, który miał ogromny wpływ na ostateczny upadek socjalizmu w Polsce. Swoją drogą, istnienie i organizacja związków zawodowych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej to niezwykle ciekawe i ważne historycznie zagadnienie. Dziwne jest, że pomimo istnienia tak wielu książek na ten temat, nadal wiemy o tym tak mało. W każdym razie, związki zawodowe w PRL miały ogromny wpływ na losy okresu przemiany ustrojowej. Swoją drogą, sama Solidarność działa po dziś dzień i nadal jest największym ze związków zarejestrowanych w Polsce.

Powiązane:

Pomimo tego, że już od wielu lat obowiązują na świecie prawa człowieka, wciąż są one łamane i niestety nie jest to rzadkością. W ramach praw ludzkich, każdy człowiek posiada niezbywalne prawa wynikające z godności osoby ludzkiej. Są one niezależne od władzy i ustroju, nie mogą być przez nie regulowane ani modyfikowane. Należą się każdemu, bez […]