Czym są prawa człowieka?


Prawa człowieka to pewien pakiet praw, które obowiązują bez wyjątku dla każdego człowieka. Są one niepodzielne – to znaczy obowiązują jako całość, żadna osoba nie może wybrać kilku przepisów i skreślić je z listy obowiązujących na danym terenie. Nie mogą być one modyfikowane ani nieprzestrzegane przez rządzące władze, należą się one każdemu – z racji jego godności osobistej – są niezbywalne, nie możemy ich się zrzec w żadnej sytuacji.
W ramach praw ludzkich, każdy z nas ma prawo do wolnego życia i szczęścia, do rozrywki i ochrony zdrowia, do pracy albo nauki, wolności myśli i wyznania, także prawo do zrzeszania się w organizacjach oraz do obrony i sprawiedliwego sądu.

W ramach aktualnie obowiązujących praw człowieka zostało surowo zakazane propagowanie niewolnictwa a także torturowania pojmanych.
Prawa człowieka chronią każdą osobę, a w razie rażącego nie przestrzegania – możemy się odwoływać w sądzie. Z pomocą w takiej sytuacji może przyjść nam Amnesty International, powołana specjalnie do walki z łamaniem ludzkich praw. Praca jaką wykonują osoby zrzeszone w tej organizacji polega na informowaniu ludzi o obowiązujących prawach a także na uwrażliwianiu osób na cudze cierpienie i nieszczęście.

Prowadzone są kampanie społeczne na terenie całego świata, zbierane są dane o trudnych przypadkach, prowadzone rozmowy z władzami państw, w których przypadki łamania prawa zdarzają się zdecydowanie za często. Wreszcie – organizowana jest pomoc prawna dla indywidualnych przypadków i ofiar łamania praw człowieka.

Oczywiście nadal jest mnóstwo do zrobienia, wciąż zdarzają się przypadki traktowania ludzi jak niewolników, torturowania ich, odmawiania dzieciom prawa do nauki i wysyłania ich do ciężkich, ponad ich siły prac.
Na szczęście wiele osób walczy o prawa pokrzywdzonych, należy więc mieć nadzieję, że świat zmienia się pod tym względem na lepsze. Pamiętajmy również o tym, aby w lokalnej społeczności propagować przestrzeganie tych ważnych praw i reagować w każdej sytuacji kiedy są one łamane.

Powiązane:

Prawa człowieka są uniwersalnymi, międzynarodowymi, należącymi się każdemu człowiekowi z racji jego godności ludzkiej. Niestety, wiele z nich jest wciąż łamanych na całym świecie. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest nietolerancja i dyskryminacja. Wiele osób uważa, że osoby z innym kolorem skóry czy innego wyznania religijnego są gorszymi ludźmi i nie należy im się […]