Czym są prawa człowieka?


Prawa człowieka to pewien pakiet praw, które obowiązują bez wyjątku dla każdego człowieka. Są one niepodzielne – to znaczy obowiązują jako całość, żadna osoba nie może wybrać kilku przepisów i skreślić je z listy obowiązujących na danym terenie. Nie mogą być one modyfikowane ani nieprzestrzegane przez rządzące władze, należą się one każdemu – z racji jego godności osobistej – są niezbywalne, nie możemy ich się zrzec w żadnej sytuacji.
W ramach praw ludzkich, każdy z nas ma prawo do wolnego życia i szczęścia, do rozrywki i ochrony zdrowia, do pracy albo nauki, wolności myśli i wyznania, także prawo do zrzeszania się w organizacjach oraz do obrony i sprawiedliwego sądu.

W ramach aktualnie obowiązujących praw człowieka zostało surowo zakazane propagowanie niewolnictwa a także torturowania pojmanych.
Prawa człowieka chronią każdą osobę, a w razie rażącego nie przestrzegania – możemy się odwoływać w sądzie. Z pomocą w takiej sytuacji może przyjść nam Amnesty International, powołana specjalnie do walki z łamaniem ludzkich praw. Praca jaką wykonują osoby zrzeszone w tej organizacji polega na informowaniu ludzi o obowiązujących prawach a także na uwrażliwianiu osób na cudze cierpienie i nieszczęście.

Prowadzone są kampanie społeczne na terenie całego świata, zbierane są dane o trudnych przypadkach, prowadzone rozmowy z władzami państw, w których przypadki łamania prawa zdarzają się zdecydowanie za często. Wreszcie – organizowana jest pomoc prawna dla indywidualnych przypadków i ofiar łamania praw człowieka.

Oczywiście nadal jest mnóstwo do zrobienia, wciąż zdarzają się przypadki traktowania ludzi jak niewolników, torturowania ich, odmawiania dzieciom prawa do nauki i wysyłania ich do ciężkich, ponad ich siły prac.
Na szczęście wiele osób walczy o prawa pokrzywdzonych, należy więc mieć nadzieję, że świat zmienia się pod tym względem na lepsze. Pamiętajmy również o tym, aby w lokalnej społeczności propagować przestrzeganie tych ważnych praw i reagować w każdej sytuacji kiedy są one łamane.

Powiązane:

W ramach obowiązujących Praw Człowieka, każdy człowiek ma prawo do godnego życia niezależnie od wyznawanej wiary, wyglądu, preferencji seksualnych czy wieku. Okazuje się jednak, że wciąż na świecie istnieje problem dyskryminacji ludzkiej – np. ze względu na pochodzenie. przykłady łamania praw człowieka we współczesnym świecie Dobrym przykładem jest tutaj antysemityzm, który nadal dla wielu Żydów […]