Jak działają związki zawodowe?

Historia związków zawodowych w Polsce jest krótka, co wynika przede wszystkim z faktu, że władze socjalistyczne za żadne skarby nie chciały się zgodzić na utworzenie takich organizacji w PRL. Jednak kiedy te już powstały, ustrój w krótkim czasie został zupełnie zlikwidowany i to właśnie dzięki związkom zawodowym. Każdy z nas zna przecież, mniej lub bardziej, historię Solidarności, Lecha Wałęsy, okrągłego stołu i wolnych wyborów. Taka jest historia największego, działającego w naszym kraju związku zawodowego, czyli NSZZ Solidarność. Jednak dziś takie organizacje mają nieco inny profil działalności, bo chociaż nadal walczą o coraz lepsze warunki pracy oraz życia dla pracowników, to stosują nieco inne metody i środki. Przede wszystkim działają lobbystycznie, przekonując władzę o tym, że warto podnieść te lub inne świadczenia. Doskonałym przykładem jest przeforsowana ostatnio ustawa o podniesieniu płacy minimalnej, o co Solidarność ubiegała się już od wielu lat i w końcu udało jej się osiągnąć wymarzony cel, o którym marzyli.

Powiązane:

Wiele osób nie dostrzega w Polsce czy Europie problemu nie przestrzegania podstawowego kodeksu jakim bez wątpienia są prawa człowieka. Okazuje się jednak, że nie tylko w krajach „Trzeciego Świata” problem ten istnieje – także o wiele bliżej nas bo na naszym kontynencie wiele osób cierpi z powodu łamania należnych nam praw człowieka. Dobrym przykładem tego […]