Jak działają związki zawodowe?

Historia związków zawodowych w Polsce jest krótka, co wynika przede wszystkim z faktu, że władze socjalistyczne za żadne skarby nie chciały się zgodzić na utworzenie takich organizacji w PRL. Jednak kiedy te już powstały, ustrój w krótkim czasie został zupełnie zlikwidowany i to właśnie dzięki związkom zawodowym. Każdy z nas zna przecież, mniej lub bardziej, historię Solidarności, Lecha Wałęsy, okrągłego stołu i wolnych wyborów. Taka jest historia największego, działającego w naszym kraju związku zawodowego, czyli NSZZ Solidarność. Jednak dziś takie organizacje mają nieco inny profil działalności, bo chociaż nadal walczą o coraz lepsze warunki pracy oraz życia dla pracowników, to stosują nieco inne metody i środki. Przede wszystkim działają lobbystycznie, przekonując władzę o tym, że warto podnieść te lub inne świadczenia. Doskonałym przykładem jest przeforsowana ostatnio ustawa o podniesieniu płacy minimalnej, o co Solidarność ubiegała się już od wielu lat i w końcu udało jej się osiągnąć wymarzony cel, o którym marzyli.

Powiązane:

Pomimo tego, że już od wielu lat obowiązują na świecie prawa człowieka, wciąż są one łamane i niestety nie jest to rzadkością. W ramach praw ludzkich, każdy człowiek posiada niezbywalne prawa wynikające z godności osoby ludzkiej. Są one niezależne od władzy i ustroju, nie mogą być przez nie regulowane ani modyfikowane. Należą się każdemu, bez […]