Inaczej o wierze

Wiara kontra prawo

Wiara w reinkarnację

Konflikty wyznaniowe

Droga do ekumenizmu

Telefon do Boga

Powołania do wiary

Prawa człowieka to jeden z największych zbiorów zasad i norm postępowania jakie zostały na świecie ustalone. Niestety jest to również najmniej przestrzegany istniejący zbiór zasad. Jest on łamany na wiele sposobów każdego dnia przez miliony ludzi. Mimo tego dzięki prawom człowieka można mówić o kodeksie moralności, który to jest tak na dobrą sprawę jedyną barierą […]