Inaczej o wierze

Wiara kontra prawo

Wiara w reinkarnację

Konflikty wyznaniowe

Droga do ekumenizmu

Telefon do Boga

Powołania do wiary

Prawa człowieka to pewien pakiet praw, które obowiązują bez wyjątku dla każdego człowieka. Są one niepodzielne – to znaczy obowiązują jako całość, żadna osoba nie może wybrać kilku przepisów i skreślić je z listy obowiązujących na danym terenie. Nie mogą być one modyfikowane ani nieprzestrzegane przez rządzące władze, należą się one każdemu – z racji […]