Inaczej o wierze

Wiara kontra prawo

Wiara w reinkarnację

Konflikty wyznaniowe

Droga do ekumenizmu

Telefon do Boga

Powołania do wiary

Ogromna liczba przypadków łamania najważniejszych praw człowieka tyczy się dziecka. Dzieci są bezbronne i najczęściej padają ofiarą wszelakiej krzywdy. Jakie więc dzieci mają prawa? Przede wszystkim jest to prawo do wychowania się w rodzinie nabycia odpowiednich wartości i wzorców postępowania. Kolejnym prawem jest prawdo o adopcji dziecka. Każde dziecko może zostać adoptowane. Powiązane jest to […]