Wiara w reinkarnację

Wierzenia, z jakimi mamy do czynienia na Ziemi maja swój przeróżny charakter. Jedne są bardziej radykalne, maksymalnie kultowe i związane z życiem codziennym, inne trochę mniej ingerują w codzienne sfery życia człowieka. Chrześcijanizm jest wierzeniem konserwatywnym póki co, ale coraz bardziej ewoluuje wraz z postępem człowieka na Ziemi, żeby móc się dostosować poniekąd do wymagań i sytuacji bytowej wiernych na świecie. Bardziej radykalnym kultem jest na przykład buddyzm. Tutaj religia staje się życiową doktryna, większość dziedzin życia związanych jest z wiarą, religią. W tym przypadku jednak, jest to religia skierowana nie tylko na wiarę w Boga, ale przede wszystkim na kontakt z naturą, na pojmowanie ludzkiego istnienia, umysłu, jako dzieła natury.  ]]>

Prawa człowieka to podstawowe przywileje, które należą się każdemu człowiekowi, bez względu na jego pochodzenie, wiek, wygląd czy poglądy religijne. W świetle tych praw, które zostały uznane za międzynarodowe, każdy człowiek ma prawo do życia i szczęścia, do pracy i nauki, do wolności myśli i wyznania. Niestety, nadal pomimo pracy wielu osób i organizacji, na […]