Wykorzystanie antagonizmów między podbitymi narodami

Jedna z zasad polityki okupacyjnej mówiła “dziel i rządź”. Była to polityka bardzo perfidna i solidnie przemyślana. Niemcy pragnęli dyskryminować konflikty między różnymi grupami narodowościowymi. Jednocześnie starali się przeciwdziałać konsolidacji różnych społeczności podsycając lokalny separatyzm. Przywódcy III Rzeszy mieli różne poglądy w tej kwestii. Hitler był przeciwnikiem okazywania względów jakiejkolwiek grupie etnicznej w Europie Wschodniej, uważając, że jest to sprzeczne ze strategicznymi interesami Niemiec. Jednakże poglądy te były sprzeczne z polityką prowadzoną przez Niemców oraz z ich sytuacją militarną. Efektem tego było wspieranie postaw antyrosyjskich i antyradzieckich wśród niektórych społeczności Związku Radzieckiego. Wykorzystywano także nienawiść między narodami Jugosławii. Na terenach polskich perfidnie wykorzystywano konflikt polsko-ukraiński. Pomimo terroru skierowanego również w stronę Ukraińców, to, na co dzień posiadali oni znacznie większe przywileje. Na skutek tych działań doszło do pogromu ludności polskiej na terenach Wołynia i Galicji Wschodniej przez ukraińskie grupy nacjonalistyczne.

Powiązane:

Pomimo tego, że już od wielu lat obowiązują na świecie prawa człowieka, wciąż są one łamane i niestety nie jest to rzadkością. W ramach praw ludzkich, każdy człowiek posiada niezbywalne prawa wynikające z godności osoby ludzkiej. Są one niezależne od władzy i ustroju, nie mogą być przez nie regulowane ani modyfikowane. Należą się każdemu, bez […]