Wykorzystanie antagonizmów między podbitymi narodami

Jedna z zasad polityki okupacyjnej mówiła “dziel i rządź”. Była to polityka bardzo perfidna i solidnie przemyślana. Niemcy pragnęli dyskryminować konflikty między różnymi grupami narodowościowymi. Jednocześnie starali się przeciwdziałać konsolidacji różnych społeczności podsycając lokalny separatyzm. Przywódcy III Rzeszy mieli różne poglądy w tej kwestii. Hitler był przeciwnikiem okazywania względów jakiejkolwiek grupie etnicznej w Europie Wschodniej, uważając, że jest to sprzeczne ze strategicznymi interesami Niemiec. Jednakże poglądy te były sprzeczne z polityką prowadzoną przez Niemców oraz z ich sytuacją militarną. Efektem tego było wspieranie postaw antyrosyjskich i antyradzieckich wśród niektórych społeczności Związku Radzieckiego. Wykorzystywano także nienawiść między narodami Jugosławii. Na terenach polskich perfidnie wykorzystywano konflikt polsko-ukraiński. Pomimo terroru skierowanego również w stronę Ukraińców, to, na co dzień posiadali oni znacznie większe przywileje. Na skutek tych działań doszło do pogromu ludności polskiej na terenach Wołynia i Galicji Wschodniej przez ukraińskie grupy nacjonalistyczne.

Powiązane:

Prawa człowieka to podstawowe przywileje, które należą się każdemu człowiekowi, bez względu na jego pochodzenie, wiek, wygląd czy poglądy religijne. W świetle tych praw, które zostały uznane za międzynarodowe, każdy człowiek ma prawo do życia i szczęścia, do pracy i nauki, do wolności myśli i wyznania. Niestety, nadal pomimo pracy wielu osób i organizacji, na […]