Wykorzystanie antagonizmów między podbitymi narodami

Jedna z zasad polityki okupacyjnej mówiła “dziel i rządź”. Była to polityka bardzo perfidna i solidnie przemyślana. Niemcy pragnęli dyskryminować konflikty między różnymi grupami narodowościowymi. Jednocześnie starali się przeciwdziałać konsolidacji różnych społeczności podsycając lokalny separatyzm. Przywódcy III Rzeszy mieli różne poglądy w tej kwestii. Hitler był przeciwnikiem okazywania względów jakiejkolwiek grupie etnicznej w Europie Wschodniej, uważając, że jest to sprzeczne ze strategicznymi interesami Niemiec. Jednakże poglądy te były sprzeczne z polityką prowadzoną przez Niemców oraz z ich sytuacją militarną. Efektem tego było wspieranie postaw antyrosyjskich i antyradzieckich wśród niektórych społeczności Związku Radzieckiego. Wykorzystywano także nienawiść między narodami Jugosławii. Na terenach polskich perfidnie wykorzystywano konflikt polsko-ukraiński. Pomimo terroru skierowanego również w stronę Ukraińców, to, na co dzień posiadali oni znacznie większe przywileje. Na skutek tych działań doszło do pogromu ludności polskiej na terenach Wołynia i Galicji Wschodniej przez ukraińskie grupy nacjonalistyczne.

Powiązane:

Wielu Polakom wydaje się, że problem łamania praw człowieka istnieje tylko w krajach biednych, tak zwanego „Trzeciego Świata” gdzie dzieci zmuszane są do nadludzkiej pracy, ciężkiego wysiłku bez prawa do wynagrodzenia, nie mogą również chodzić do szkół. Okazuje się jednak, że nie tylko tam prawa człowieka są nagminnie łamane. Prawdą jest, że nawet na terenie […]