Wybuch

Ludwik XVI w 1878 roku zwołał Zgromadzenie Notabli, organu opiniodawczego, w którego skład wchodzili wybrani przez króla przedstawiciele dwóch pierwszych stanów. Poprosił ich o zgodę na wprowadzenie powszechnego podatku gruntowego obowiązek jego płacenia miał objąć także duchowieństwo i szlachtę. Zgromadzenie Notabli nie wyraziło zgody i król je rozwiązał Pieniędzy jednak nadal brakowało i król zbyt słaby, aby pod przymusem wprowadzić nowe podatki, postanowił zwrócić się do Stanów Generalnych, zgromadzenia nie zwoływanego od 175 lat. Nie miał jednak wpływu na to, kto wejdzie w jego skład, ponieważ poszczególne stany same wybierały swoich reprezentantów – około trzystu przedstawicieli spośród duchowieństwa a także z innych stanów. Stan trzecie reprezentowali głównie przedstawiciele zamożniejszych warstw mieszczaństwa. Ich zjednoczenie i przyjęcie wspólnego frontu było zasługą między innymi broszury wydanej przez pewnego księdza. W Wersalu 5 maja 1789 roku król otworzył posiedzenie Stanów Generalnych i już na samym początku zażądał głosowania wspólnego, zgodnie z zasadą: jeden przedstawiciel – jeden głos.

Powiązane:

W czasach komunistycznych, kiedy władze Polski wzorowały rządy na ZSRR, dla Polaków nastały ciężkie czasy a prawa człowieka były nagminnie łamane. Obowiązujące prawa gwarantują każdemu człowiekowi prawo do wolności wyznania, wolności myśli, prawo do pracy, nauki, do szczęścia, do sprawiedliwego sądu i wiele innych przywilejów. Okazuje się jednak, że ówczesna władza nie stosowała się do […]