Współczesne znaczenie NSZZ Solidarność

Socjalizm skończył się stosunkowo dawno, bo ponad dwadzieścia lat temu, jednak związki zawodowe nadal nie czują się usatysfakcjonowane osiągniętym celem i wciąż starają się o poprawę losu przeciętnego Polskiego pracownika. Dziś starania takie wyglądają co prawda inaczej, niż w czasach PRL, ale skutki są podobne. Dziś podstawowym postulatem całej Solidarności, o którym zresztą mówi się ostatnimi czasy relatywnie sporo, jest podniesienie płacy minimalnej do poziomu średniej pensji.

solidarność znaczenie

Trudno powiedzieć, czy jest to rozwiązanie problemu, bo przecież przyniesie to większe bezrobocie, niemniej jednak nie da się ukryć, że nowoczesna Solidarność nie próżnuje pokazując, że jest potężną organizacją nie tylko ze względu na historię. Krótko mówiąc, współczesny NSZZ Solidarność znaczy nawet więcej, niż ówczesny, który niejako rozprawił się z socjalizmem. W końcu ze zdaniem działaczy tej organizacji liczą się nie tylko pracodawcy, ale i najważniejsi politycy w naszym kraju, po podpaść Solidarności, to jak na zawsze stracić zaufanie wyborców.

Powiązane:

Prawa człowieka są uniwersalnymi, międzynarodowymi, należącymi się każdemu człowiekowi z racji jego godności ludzkiej. Niestety, wiele z nich jest wciąż łamanych na całym świecie. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest nietolerancja i dyskryminacja. Wiele osób uważa, że osoby z innym kolorem skóry czy innego wyznania religijnego są gorszymi ludźmi i nie należy im się […]