Watykan

Wiara chrześcijańska opiera się na wierzeniu w istnienie jednego Boga, który jest stwórcą świata i Panem wszech rzeczy. Okazuje się, że religia ta należy do najstarszych religii na świecie i ma bardzo wielu wyznawców we wszystkich zakątkach świata. Religia chrześcijańska opiera się na Ewangeliach Świętych, które są określane jako Nowy Testament. Nawiązuje również do zapisów Starego testamentu, czyli do wydarzeń, jakie miały miejsce jeszcze przed narodzeniem się Jezusa Chrystusa. Jedną z najważniejszych postaci w całej religii katolickiej jest osoba świętego Piotra. Święty Piotr został wybrany przez Jezusa Chrystusa, jako osoba, która ma prowadzić kościół na ziemi. Z uwagi na to, Watykan, czyli święte miasto, jest powszechnie określany, jako stolica piotrowa. Watykan jest siedzibą papieża. Z kolei papież jest głową kościoła rzymskokatolickiego na świcie. Obecnie papieżem jest Niemiec, ale poprzednio był nim Polak.  ]]>

W ramach obowiązujących Praw Człowieka, każdy człowiek ma prawo do godnego życia niezależnie od wyznawanej wiary, wyglądu, preferencji seksualnych czy wieku. Okazuje się jednak, że wciąż na świecie istnieje problem dyskryminacji ludzkiej – np. ze względu na pochodzenie. przykłady łamania praw człowieka we współczesnym świecie Dobrym przykładem jest tutaj antysemityzm, który nadal dla wielu Żydów […]