Trudne okresy wiary

Czymże byłaby wiara, bez jakichkolwiek dowodów na istnienie tego, w co staramy się wierzyć? Każdy człowiek, szczególnie współcześnie, kiedy notuje się szeroko zakrojony rozwój nauk i instytucji badawczych. Wiara w metafizyczne, nieogarnięte rozumem zjawiska, staje się coraz bardziej trudna. Ludzie domagają się wytłumaczenia, dlaczego dzieje się tak, a nie inaczej. Skoro potrafimy wszystko zbadać, zobaczyć od mikroskopem, udowodnić, to dlaczego nie możemy dostać do ręki świadectwa na istnienie na przykład Boga? Otóż Kościół tłumaczy nam na bieżąco, że wiara i religia oparte są na Biblii i to ona jest namacalnym świadectwem, które przetrwało tyle tysięcy lat w rękach człowieka. W odniesieniu do długiego okresu trwania wiary chrześcijan na Ziemi, możemy wyróżnić kilka okresów bardziej rozwojowych i tych, w których odsuwano się od tej religii.  ]]>

Przykłady łamania praw człowieka, czy to w Polsce, czy na świecie, niestety nie są rzadkością. Codziennie w wielu rejonach świata człowiek cierpi z powodu niesprawiedliwości, złego traktowania przez drugą osobę. Jednym z wielu przejawów łamania praw człowieka jest dyskryminacja. Na całym świecie ludzie są wyśmiewani i obrażani, a nawet padają ofiarą przemocy słownej i fizycznej […]