Terroryzm

Jednym z najpoważniejszych zagrożeń obecnego, XXI wielu jest terroryzm. Terroryzm jest to szantażowanie oraz przeprowadzanie nie zapowiedzianych zamachów przez tak zwanych terrorystów w celu wymuszeniu jakiś decyzji najczęściej na władzach konkretnych państw lub regionów. Aktualnie walkę z terroryzmem prowadzi większość państw na całym świecie. Wrogiem terroryzmu numer jeden są obecnie Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, czyli USA. Terroryści przejawiają swoją aktywność na całym świecie. Ich największym atakiem w ciągu ostatnich lat był atak z jedenastego września na Stany Zjednoczone. Celem ataku były dwa wieżowce na Manhattanie. Zamach z użyciem samolotów które porwali terroryści powiódł się niestety, a życie straciło kilka set ludzi. Był to akt terrorystyczny na niespotykaną wtedy skalę i początek tak zwanej walki z terroryzmem. Ponadto akty terrorystyczne, jednak na szczęście z mniejszym rozmachem i skutecznością przeprowadzane są na całym świecie. Terroryści atakują najczęściej na bezbronnych, niewinnych ludzi, którzy najczęściej nic z danym problemem nie mają wspólnego. Jest to poważne niebezpieczeństwo w obecnym świecie, ponieważ dochodzi do sytuacji, że ludzie zabijają ludzi. Jest to niedopuszczalna sytuacja i nigdy nie kończy się ona dobrze, dlatego problem ten trzeba rozwiązać.

Powiązane:

Prawa człowieka to podstawowe przywileje, które należą się każdemu człowiekowi, bez względu na jego pochodzenie, wiek, wygląd czy poglądy religijne. W świetle tych praw, które zostały uznane za międzynarodowe, każdy człowiek ma prawo do życia i szczęścia, do pracy i nauki, do wolności myśli i wyznania. Niestety, nadal pomimo pracy wielu osób i organizacji, na […]