Terror radziecki na anektowanych terenach

Metody zniewalania stosowane przez reżim stalinowski były bardzo podobne do stosowanych przez hitlerowców, a radziecki aparat bezpieczeństwa działał jeszcze skuteczniej. Na obszarach zaanektowanych zostały wprowadzone radzieckie instytucje polityczne i ustrojowe, mieszkańcom narzucono radzieckie obywatelstwo i przymusowo wcielano ich do Armii Czerwonej. Wprowadzono także radziecki model gospodarczy. Na ziemiach byłego państwa polskiego przeprowadzona została kolektywizacja rolnictwa oraz nacjonalizacja przemysłu, handlu i banków. Konfiskowano polską własność, prześladowano urzędników, ziemian, właścicieli przedsiębiorstw. Starano się zantagonizować społeczeństwo poprzez podsycanie nastrojów walki klasowej. Na płaszczyźnie narodowej dążono do likwidacji świadectw przynależności do państwa polskiego zajętych terenów, a także próbowano zmienić struktury etniczne. Duże grupy ludności kierowano do obozów koncentracyjnych, gdzie rozstrzeliwano i eksterminowano głodem. Najgłośniejszym przypadkiem jest zbrodnia katyńska.

Powiązane:

Wiele osób uważa, że łamanie praw człowieka to jedynie problem krajów słabo rozwiniętych, głęboko zadłużonych, gdzie wiele osób zmuszanych jest do nadludzkiej pracy za marne pieniądze. Okazuje się jednak, że przykłady nieprzestrzegania najważniejszego dla każdego człowieka kodeksu można znaleźć dużo bliżej – na naszym kontynencie, a nawet w naszym kraju. W Polsce jeszcze kilka lat […]