Terror radziecki na anektowanych terenach

Metody zniewalania stosowane przez reżim stalinowski były bardzo podobne do stosowanych przez hitlerowców, a radziecki aparat bezpieczeństwa działał jeszcze skuteczniej. Na obszarach zaanektowanych zostały wprowadzone radzieckie instytucje polityczne i ustrojowe, mieszkańcom narzucono radzieckie obywatelstwo i przymusowo wcielano ich do Armii Czerwonej. Wprowadzono także radziecki model gospodarczy. Na ziemiach byłego państwa polskiego przeprowadzona została kolektywizacja rolnictwa oraz nacjonalizacja przemysłu, handlu i banków. Konfiskowano polską własność, prześladowano urzędników, ziemian, właścicieli przedsiębiorstw. Starano się zantagonizować społeczeństwo poprzez podsycanie nastrojów walki klasowej. Na płaszczyźnie narodowej dążono do likwidacji świadectw przynależności do państwa polskiego zajętych terenów, a także próbowano zmienić struktury etniczne. Duże grupy ludności kierowano do obozów koncentracyjnych, gdzie rozstrzeliwano i eksterminowano głodem. Najgłośniejszym przypadkiem jest zbrodnia katyńska.

Powiązane:

W ramach obowiązujących Praw Człowieka, każdy człowiek ma prawo do godnego życia niezależnie od wyznawanej wiary, wyglądu, preferencji seksualnych czy wieku. Okazuje się jednak, że wciąż na świecie istnieje problem dyskryminacji ludzkiej – np. ze względu na pochodzenie. przykłady łamania praw człowieka we współczesnym świecie Dobrym przykładem jest tutaj antysemityzm, który nadal dla wielu Żydów […]