Terror radziecki na anektowanych terenach

Metody zniewalania stosowane przez reżim stalinowski były bardzo podobne do stosowanych przez hitlerowców, a radziecki aparat bezpieczeństwa działał jeszcze skuteczniej. Na obszarach zaanektowanych zostały wprowadzone radzieckie instytucje polityczne i ustrojowe, mieszkańcom narzucono radzieckie obywatelstwo i przymusowo wcielano ich do Armii Czerwonej. Wprowadzono także radziecki model gospodarczy. Na ziemiach byłego państwa polskiego przeprowadzona została kolektywizacja rolnictwa oraz nacjonalizacja przemysłu, handlu i banków. Konfiskowano polską własność, prześladowano urzędników, ziemian, właścicieli przedsiębiorstw. Starano się zantagonizować społeczeństwo poprzez podsycanie nastrojów walki klasowej. Na płaszczyźnie narodowej dążono do likwidacji świadectw przynależności do państwa polskiego zajętych terenów, a także próbowano zmienić struktury etniczne. Duże grupy ludności kierowano do obozów koncentracyjnych, gdzie rozstrzeliwano i eksterminowano głodem. Najgłośniejszym przypadkiem jest zbrodnia katyńska.

Powiązane:

Przykłady łamania praw człowieka, czy to w Polsce, czy na świecie, niestety nie są rzadkością. Codziennie w wielu rejonach świata człowiek cierpi z powodu niesprawiedliwości, złego traktowania przez drugą osobę. Jednym z wielu przejawów łamania praw człowieka jest dyskryminacja. Na całym świecie ludzie są wyśmiewani i obrażani, a nawet padają ofiarą przemocy słownej i fizycznej […]