Terror i eksterminacja

Stosowanie terroru prewencyjno-odwetowego miało na celu zapewnienie bezpieczeństwa w rejonach operacji wojskowych. Stosowano tam zasadę zbiorowej odpowiedzialności za akty sabotażu lub wymuszano respekt dla zarządzeń porządkowych: śmierć groziła za nielegalny handel lub posiadanie radia. Ten rodzaj terroru stosowano na wszystkich okupowanych terenach. Na terenach Europy Zachodniej zachowano miejscowe sądownictwo, jednak wyłączono spod jego jurysdykcji sprawy polityczne, przekazując je sądom niemieckim. W razie potrzeby wprowadzano stan wyjątkowy. Terror, jako sposób biologicznego niszczenia narodów stosowano w Europie Wschodniej w odniesieniu do niektórych grup narodowych. Głównymi metodami były: łapanki uliczne, stosowanie zasady zbiorowej odpowiedzialności i karanie bez sądu, tortury fizyczne i psychiczne w celu wymuszenia zeznań, doprowadzanie do śmierci głodowej (Żydzi w gettach), terror i ludobójstwo w stosunku do osób skierowanych do obozów koncentracyjnych. Krzywd i mordów popełnionych w tych obozach nie da się ani zrozumieć ani zapomnieć, zwłaszcza wśród tych, którzy je przeżyli.

Powiązane:

W czasach komunistycznych, kiedy władze Polski wzorowały rządy na ZSRR, dla Polaków nastały ciężkie czasy a prawa człowieka były nagminnie łamane. Obowiązujące prawa gwarantują każdemu człowiekowi prawo do wolności wyznania, wolności myśli, prawo do pracy, nauki, do szczęścia, do sprawiedliwego sądu i wiele innych przywilejów. Okazuje się jednak, że ówczesna władza nie stosowała się do […]