Spory o prawa człowieka


Niedawno mieliśmy do czynienia z sytuacją kiedy to w życie weszła na Litwie kontrowersyjna ustawa o ochronie nieletnich, która zabrania propagowania homoseksualizmu w miejscach publicznych. Dla wielu, jeżeli nie większości, to bardzo słuszna i dobra decyzja. Jednakże Rada Europy skrytykowała te poczynania i wysłała dwa listy w tej sprawie do władz litewskich. Rada Europejska wyraziła zaniepokojenie tym zjawiskiem kiedy to w Litwie zaczęto zastanawiać się nad wprowadzeniem kar za publiczne propagowanie związków homoseksualnych. Zdaniem Rady, łamane są w ten sposób podstawowe prawa człowieka. Przede wszystkim prawo do wolności słowa oraz prawdo do zgromadzeń. Istotnie narusza to prawo takich osób, jednak w dzisiejszym społeczeństwie wciąż raczej nie kac petuje się takich związków dlatego nawet iż jest to wykroczenie względem Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka to ta ustawa na Litwie spotkała się z dużą aprobatą. Zdaniem członków Rady ta ustawa może mieć szkodliwy wpływ na psychikę osób będących homo lub biseksualistami. Jest to bowiem działanie świadome i to słowo trzeba podkreślić, świadome pozbawianie człowieka jego praw. Prowadzić może do kompleksów i powikłań na tle..fizycznym. Tyczy się to wszystko młodzieży gdyż jak na samym wstępie napisałem jest to ustawa o ochronie nieletnich. Rada Europy zwróciła się bezpośrednio do rządu litewskiego by nie dyskryminowały pewnych grup społecznych, które właśnie przez takie działanie czują zewsząd nietolerancje i odrzucenie. Ustawa została przyjęta w lipcu 2009, a weszła w życie 1 marca 2010. Decyzja ta była krytykowana przez byłego prezydenta, jednak mimo tego została ona przegłosowana. Sprzeciw wobec tej decyzji wyraża również obecny prezydent Litwy. Widać zatem, że ludzie nawet w samej Litwie nie są obojętni wobec tej decyzji. Spotyka się ona z dezaprobatą u najwyższych władz państwowych. Oby pod wpływem nacisków zagranicznych oraz wewnątrz krajowych została ona szybko wycofana. Swoboda w wyrażaniu swojej decyzji to bardzo ważne prawo, a ograniczenie go to dla jednostki bardzo, bardzo poważne ograniczenie prawa.

Powiązane:

W czasach komunistycznych, kiedy władze Polski wzorowały rządy na ZSRR, dla Polaków nastały ciężkie czasy a prawa człowieka były nagminnie łamane. Obowiązujące prawa gwarantują każdemu człowiekowi prawo do wolności wyznania, wolności myśli, prawo do pracy, nauki, do szczęścia, do sprawiedliwego sądu i wiele innych przywilejów. Okazuje się jednak, że ówczesna władza nie stosowała się do […]