Spory o prawa człowieka


Niedawno mieliśmy do czynienia z sytuacją kiedy to w życie weszła na Litwie kontrowersyjna ustawa o ochronie nieletnich, która zabrania propagowania homoseksualizmu w miejscach publicznych. Dla wielu, jeżeli nie większości, to bardzo słuszna i dobra decyzja. Jednakże Rada Europy skrytykowała te poczynania i wysłała dwa listy w tej sprawie do władz litewskich. Rada Europejska wyraziła zaniepokojenie tym zjawiskiem kiedy to w Litwie zaczęto zastanawiać się nad wprowadzeniem kar za publiczne propagowanie związków homoseksualnych. Zdaniem Rady, łamane są w ten sposób podstawowe prawa człowieka. Przede wszystkim prawo do wolności słowa oraz prawdo do zgromadzeń. Istotnie narusza to prawo takich osób, jednak w dzisiejszym społeczeństwie wciąż raczej nie kac petuje się takich związków dlatego nawet iż jest to wykroczenie względem Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka to ta ustawa na Litwie spotkała się z dużą aprobatą. Zdaniem członków Rady ta ustawa może mieć szkodliwy wpływ na psychikę osób będących homo lub biseksualistami. Jest to bowiem działanie świadome i to słowo trzeba podkreślić, świadome pozbawianie człowieka jego praw. Prowadzić może do kompleksów i powikłań na tle..fizycznym. Tyczy się to wszystko młodzieży gdyż jak na samym wstępie napisałem jest to ustawa o ochronie nieletnich. Rada Europy zwróciła się bezpośrednio do rządu litewskiego by nie dyskryminowały pewnych grup społecznych, które właśnie przez takie działanie czują zewsząd nietolerancje i odrzucenie. Ustawa została przyjęta w lipcu 2009, a weszła w życie 1 marca 2010. Decyzja ta była krytykowana przez byłego prezydenta, jednak mimo tego została ona przegłosowana. Sprzeciw wobec tej decyzji wyraża również obecny prezydent Litwy. Widać zatem, że ludzie nawet w samej Litwie nie są obojętni wobec tej decyzji. Spotyka się ona z dezaprobatą u najwyższych władz państwowych. Oby pod wpływem nacisków zagranicznych oraz wewnątrz krajowych została ona szybko wycofana. Swoboda w wyrażaniu swojej decyzji to bardzo ważne prawo, a ograniczenie go to dla jednostki bardzo, bardzo poważne ograniczenie prawa.

Powiązane:

Wielu Polakom wydaje się, że problem łamania praw człowieka istnieje tylko w krajach biednych, tak zwanego „Trzeciego Świata” gdzie dzieci zmuszane są do nadludzkiej pracy, ciężkiego wysiłku bez prawa do wynagrodzenia, nie mogą również chodzić do szkół. Okazuje się jednak, że nie tylko tam prawa człowieka są nagminnie łamane. Prawdą jest, że nawet na terenie […]