Solidarność jako organizacja pozarządowa

Solidarność to jeden z najbardziej znanych związków zawodowych w całej Europie. Nic w tym zresztą dziwnego, bo to właśnie dzięki niej, a przynajmniej w dużym stopniu za jej pośrednictwem, udał się Polakom i nie tylko nam uwolnić na dobre od socjalizmu i wszelkiego rodzaju bezpośredniego wpływu ze wschodu. Dziś jednak działalność NSZZ Solidarność wygląda nieco inaczej, niż wczasach PRL, co wynika przede wszystkim z faktu, że czasy się mimo wszystko zmieniły dziś walka o coraz lepsze warunki pracy i życia wygląda nieco inaczej. Głównym postulatem Solidarności na przestrzeni ostatnich lat jest wyższa płaca minimalna. Jakkolwiek patrzeć, organizacja ta działa bardzo dynamicznie i wciąż stale się rozwija. Solidarność jest więc nadal największym związkiem zawodowym działającym na terenie Rzeczypospolitej i skupiającym wiele tysięcy osób, którym zależy na losie każdego człowieka. Słowem, Solidarność jest potężna nie tylko ze względu na to, jaką ma historię, ale też ze względu na bieżące działania i projekty.

Powiązane:

Prawa człowieka to podstawowe przywileje, które należą się każdemu człowiekowi, bez względu na jego pochodzenie, wiek, wygląd czy poglądy religijne. W świetle tych praw, które zostały uznane za międzynarodowe, każdy człowiek ma prawo do życia i szczęścia, do pracy i nauki, do wolności myśli i wyznania. Niestety, nadal pomimo pracy wielu osób i organizacji, na […]