Solidarność jako organizacja pozarządowa

Solidarność to jeden z najbardziej znanych związków zawodowych w całej Europie. Nic w tym zresztą dziwnego, bo to właśnie dzięki niej, a przynajmniej w dużym stopniu za jej pośrednictwem, udał się Polakom i nie tylko nam uwolnić na dobre od socjalizmu i wszelkiego rodzaju bezpośredniego wpływu ze wschodu. Dziś jednak działalność NSZZ Solidarność wygląda nieco inaczej, niż wczasach PRL, co wynika przede wszystkim z faktu, że czasy się mimo wszystko zmieniły dziś walka o coraz lepsze warunki pracy i życia wygląda nieco inaczej. Głównym postulatem Solidarności na przestrzeni ostatnich lat jest wyższa płaca minimalna. Jakkolwiek patrzeć, organizacja ta działa bardzo dynamicznie i wciąż stale się rozwija. Solidarność jest więc nadal największym związkiem zawodowym działającym na terenie Rzeczypospolitej i skupiającym wiele tysięcy osób, którym zależy na losie każdego człowieka. Słowem, Solidarność jest potężna nie tylko ze względu na to, jaką ma historię, ale też ze względu na bieżące działania i projekty.

Powiązane:

W ramach obowiązujących Praw Człowieka, każdy człowiek ma prawo do godnego życia niezależnie od wyznawanej wiary, wyglądu, preferencji seksualnych czy wieku. Okazuje się jednak, że wciąż na świecie istnieje problem dyskryminacji ludzkiej – np. ze względu na pochodzenie. przykłady łamania praw człowieka we współczesnym świecie Dobrym przykładem jest tutaj antysemityzm, który nadal dla wielu Żydów […]