Rolnictwo

Bardzo duża część chruszczowskich reform dotyczyła sektora rolniczego. Nic w tym zresztą dziwnego, a to z dwóch powodów. Po pierwsze – co najbardziej oczywiste – rolnictwo było niebywale niedofinansowane w poprzednich latach; rozwój przemysłowy Związku Radzieckiego opierał się w ogromnej mierze na wyzysku chłopstwa właśnie. Zmiany były koniecznie potrzebne – jeżeli pozostawiono by rolnictwo w takim stanie, w jakim by się znajdowało, to radzieckich obywateli czekałyby długie lata dotkliwego głodu. Produkcja rolnicza była skrajnie niewydajna, każdy myślący człowiek wiedział, że coś zmienić trzeba. Drugim powodem chruszczowskich zmian w rolnictwie jest jego psychika – urodził się bowiem w biednej rodzinie, chłopskiej właśnie. Dobrze zdawał sobie sprawę z tego, w jak fatalnych warunkach przyszło żyć ludności wiejskiej, rozumiał problemy chłopów. Wiedział w zasadzie czego trzeba, by ich los poprawić. Nie umiał tego jednak, niestety, zrealizować.

Powiązane:

Prawa człowieka są uniwersalnymi, międzynarodowymi, należącymi się każdemu człowiekowi z racji jego godności ludzkiej. Niestety, wiele z nich jest wciąż łamanych na całym świecie. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest nietolerancja i dyskryminacja. Wiele osób uważa, że osoby z innym kolorem skóry czy innego wyznania religijnego są gorszymi ludźmi i nie należy im się […]