Republika

W konwencie narodowym zabrakło przedstawiciele dotychczasowej prawicy. Na ich miejscach po prawej stornie obrad zasiedli sprawujący władzę żyrondyści. Lewicę zdominowali jakobini i kordelierzy. Zasiadali oni w górnej części Sali obrad i dlatego nazywali ich góralami. Lewica umiejętnie prowadziła propagandę wykorzystując swoich znakomitych mówców i dziennikarzy, dzięki czemu uzyskała poparcie paryskiego drobnomieszczaństwa i biedoty. Przychylność tłumu często zachowującego się agresywnie na Sali obrad parlamentu umożliwiała góralom stopniowe przejmowanie władzy. Jedną z pierwszych spraw, którymi zajął się konwent było osądzenie byłego króla nazywanego obywatelem Ludwikiem Kapetem. Zgromadzenie uznało, że jest winny zdrady, a jokibini przeforsowali decyzję o wydaniu wyroku śmierci. Ludwik XVI został ścięty 21 stycznia 1793 roku. Fakt ten oburzył władców europejskich, ponieważ według nich podniesienie ręki na monarchę było największą zbrodnią. Wkrótce powstałą potężna koalicja antyfrancuska, w której skład weszła większość państw Europy między innymi Anglia, Austria, Prusy, Hiszpania i Rosja.

Powiązane:

Prawa człowieka są uniwersalnymi, międzynarodowymi, należącymi się każdemu człowiekowi z racji jego godności ludzkiej. Niestety, wiele z nich jest wciąż łamanych na całym świecie. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest nietolerancja i dyskryminacja. Wiele osób uważa, że osoby z innym kolorem skóry czy innego wyznania religijnego są gorszymi ludźmi i nie należy im się […]