Przygotowanie do bierzmowania

Sakrament bierzmowania jest przyjmowany przez młodzież w wieku około piętnastu lat. Zatem sakrament ten przyjmuje się zazwyczaj w trzeciej klasie gimnazjum. Sakrament bierzmowania jest uważany jako sakrament dojrzałości religijnej. Po otrzymaniu tego sakramentu można z powodzeniem starać się o udzielenie innych sakramentów, jeżeli tylko spełni się wszystkie konieczne do tego przesłanki. Przygotowania do sakramentu bierzmowania polegają na nauce katechizmu, czytaniu Pisma świętego. W niektórych parafiach przygotowanie do Sakramentu bierzmowania polega również na uczestnictwie w rekolekcjach, które mogą być organizowane w różnych świętych miejscach i sanktuariach. Podczas sakramentu bierzmowania przyjmuje się imię do bierzmowania. Wybór imienia nie jest jednak całkowicie dowolny. W grę wchodzą jedynie te imiona, które są zarezerwowane dla osób świętych. Wybrane imię należy więc do określonego świętego.  ]]>

Wielu Polakom wydaje się, że problem łamania praw człowieka istnieje tylko w krajach biednych, tak zwanego „Trzeciego Świata” gdzie dzieci zmuszane są do nadludzkiej pracy, ciężkiego wysiłku bez prawa do wynagrodzenia, nie mogą również chodzić do szkół. Okazuje się jednak, że nie tylko tam prawa człowieka są nagminnie łamane. Prawdą jest, że nawet na terenie […]