Przekształcenia

Rewolucja rozpoczęła się w Paryż, ale szybko objęła cała Francję. Z miast wypędzano urzędników królewskich, a chłopi atakowali dwory i klasztory. Mordując panów feudalnych i niszcząc archiwa. Pod presją tych wydarzeń Zgromadzenie Konstytucyjne usiłowało złagodzić sytuację, wprowadzając w nocy z 4 na 5 sierpnia 1789 roku zasadę równości wszystkich wobec prawa. Zniesiono przywileje podatkowe szlachty, a duchowni zrezygnowali z dziesięcin. Konstytuanta 26 sierpnia 1789 roku uchwaliła Deklarację praw człowieka i obywatela. Deklaracja miała być wstępem do konstytucji i gwarantowała wolność jednostki, równość obywateli wobec prawa, prawo do własności, do tworzenia braterskich związków do oporu przeciwko złemu rządowi. Sformułowana została w niej też zasada suwerenności narodu, czyli uznania woli narodu za najwyższe prawo w państwie. Rewolucjoniści obawiali się reakcji króla, który nie zatwierdził ani zniesienia przywilejów stanowych, ani Deklaracji praw człowieka i obywatela. Postanowili sprowadzić go do Paryża, aby móc kontrolować jego poczynania. Zadanie to wykonało 5000 kobiet, zdesperowanych brakiem chleba wspieranych prze Gwardię Narodową.

Powiązane:

Czasy od II Wojny Światowej uważane są za czasy pokoju na świecie. Tymczasem jest to określenie błędne, mijające się z prawdą. Wystarczy spojrzeć na przykład Polski i powojennej, komunistycznej władzy gdzie nagminnie łamane były wszystkie obowiązujące prawa człowieka. Do dziś wiele ludzi, wiele Polaków nie może się nadziwić jak Polak Polakowi może zgotować taki los. […]