PRL a związki zawodowe

Dziś, kiedy wiemy już jak skończyła się epoka Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, nikogo nie dziwi już, że system socjalistyczny upadł. Dawniej jednak nie było to tak oczywiste, a wręcz całkiem pokaźna grupa społeczeństwa zupełnie pogodziła się z tym, że socjalizm zostanie w Polsce na zawsze i tak już będzie wiecznie. Zawsze jest jednak tak, że pewna grupa ludzi po prostu nie zgadza się na odebranie jej wolności osobistych. W tym przypadku grupa ta okrzyknęła się związkiem zawodowym Solidarność i to ona dała sygnał, który obudził pozostałą część społeczeństwa, dając Polsce szansę na wolność i niezależność. Jak widać, związki zawodowe w PRL miały ogromne znaczenie, zwłaszcza pod koniec, kiedy jasne już było, że system upadnie. Podsumowując, Polska Rzeczpospolita Ludowa przestała istnieć między innymi za pośrednictwem takich organizacji, jak NSZZ Solidarność. Co ciekawe, Solidarność istnieje po dziś dzień i nadal stara się o coraz lepsze warunki życia i pracy dla swoich członków i nie tylko. Zresztą, związki zawodowe to temat na osobną dyskusję.

Powiązane:

Wiele osób uważa, że łamanie praw człowieka to jedynie problem krajów słabo rozwiniętych, głęboko zadłużonych, gdzie wiele osób zmuszanych jest do nadludzkiej pracy za marne pieniądze. Okazuje się jednak, że przykłady nieprzestrzegania najważniejszego dla każdego człowieka kodeksu można znaleźć dużo bliżej – na naszym kontynencie, a nawet w naszym kraju. W Polsce jeszcze kilka lat […]