Prawa człowieka – podstawowe prawa każdego z nas


Prawa człowieka obowiązują każdego z nas, niezależnie od kraju, w którym się urodził, koloru skóry, wyznania czy też stanu posiadania oraz wieku.
Określa się je jako niezbywalne, co oznacza, że żaden człowiek w żadnej sytuacji nie może się ich zrzec ani zmusić drugiej osoby do tego czynu.

Przez żadne lokalne i krajowe władze nie mogą być one modyfikowane ponieważ są one nienaruszane.
Ponadto są niepodzielne, co znaczy, że obowiązują jako integralna całość, bez możliwości ich rozdzielenia.
W ramach tego kodeksu, każdy człowiek ma prawo żyć szczęśliwie, uczęszczać do pracy za którą otrzyma wynagrodzenie lub też do szkoły, aby powiększać swoje umiejętności.
Mamy również prawo do swobody myśli a także możliwość wypowiadania się na ten temat, mamy możliwość wyboru wyznania i religii bez żadnej dyskryminacji tego powodu. Możemy świadomie i samodzielnie decydować o własnym życiu, mamy prawo do obrony mienia a także własnej osoby, prawo do sprawiedliwego sądu a nawet zagwarantowane prawo do rozrywki.

Mamy również możliwość swobodnego zrzeszania się w organizacje oraz prawo wyborcze, oczywiście zgodne z aktualnie obowiązującym kodeksem na terenie kraju, w którym żyjemy.
Niestety, nie wszędzie prawa te są przestrzegane. Przypadki ich łamania są nadal częste, wciąż zbyt wiele osób cierpi z tego powodu, wiele dzieci nie ma możliwości chodzenia do szkoły, zmuszani są do ciężkiej pracy w trudnych warunkach. Wiele osób nadal żyje jako niewolnicy, zdarzają się przypadki kiedy osoby nielegalnie pojmane są torturowane w bestialski sposób.
Na szczęście wiele osób walczy o prawa ludzi i ich przestrzeganie. Na czele jest organizacja – Amnesty International, która zajmuje się tymi sprawami, prowadzą kampanie społeczne uwrażliwiające ludzi na panującą niesprawiedliwość, prowadzą rozmowy z przedstawicielami władz, w krajach który prawa ludzkie są łamane, a także organizują pomoc prawną dla indywidualnych przypadków.

Warto wiedzieć czym są prawa człowieka, postarajmy się również zwracać uwagę na przykłady ich łamania, nie bójmy się zareagować.

Powiązane:

Prawa człowieka są uniwersalnymi, międzynarodowymi, należącymi się każdemu człowiekowi z racji jego godności ludzkiej. Niestety, wiele z nich jest wciąż łamanych na całym świecie. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest nietolerancja i dyskryminacja. Wiele osób uważa, że osoby z innym kolorem skóry czy innego wyznania religijnego są gorszymi ludźmi i nie należy im się […]