Prawa człowieka – podstawowe informacje


Prawa człowieka są to pewne prawa, które obowiązują na terenie całego świata. Są one niezależne w stosunku do miejscowych władz, rządu kraju czy obowiązującego tam prawa.
W świetle ich przepisów, każdy człowiek z racji godności ludzkiej ma prawo do życia i szczęścia, do pracy albo nauki, do sprawiedliwego sądu, godnego traktowania, podstawowej opieki medycznej, do wolności myśli czy wyznania religijnego a także prawo do decydowania o swoim życiu.

Prawa te są niezbywalne, to znaczy obowiązują one dla każdego człowieka i nie można się ich zrzec aż do końca naszych dni.
Prawa ludzi są niezależne w stosunku do władz, nie mogą one być przez nie modyfikowane czy zmienianie, nie mogą też być łamane, chociaż ta sytuacja niestety ma miejsce.
Prawa ludzi wniosły ogromny postęp w traktowaniu każdego człowieka. Wcześniej zdarzały się nagminnie pewne trudne sytuacje, kiedy ludzie nie byli traktowani z należytą godnością.

Miało to miejsce szczególnie w trakcie wojen, kiedy wiele osób nie miało możliwości konsultacji medycznej, wielu żołnierzy umierało po stoczonej bitwie z braku lekarza, wreszcie wielu lekarzy wojskowych i szpitali polowych było bombardowanych i niszczonych przez wroga. Zmarli nie otrzymywali należnego szacunku po śmierci, ich zwłoki były bezczeszczone, rodziny nie miały prawa do pochówku najbliższych – często nie zostali nawet poinformowani o śmierci członka rodziny.
Na szczęście wiele z tych problemów przestało istnieć, chociaż do dzisiaj wiele podstawowych praw nie jest przestrzeganych, nadal zbyt dużo ludzi żyje w niegodnych warunkach, bez dostępu do lekarza, oświaty czy nawet wody. Wiele osób nadal żyje jak niewolnicy, pomimo że oficjalnie takie praktyki zostały zniesione, nadal wiele dzieci ciężko pracuje, nie otrzymując wynagrodzenia, młodzież ta nie ma możliwości nauki i samorozwoju nie wspominając o zabawie z rówieśnikami.
Wprowadzenie uniwersalnych praw człowieka wiele zmieniło w życiu ludzi, okazuje się jednak, że nadal jest dużo do zrobienia w tej dziedzinie, aby obowiązki te były przestrzegane przez wszystkich.

Powiązane:

W ramach obowiązujących Praw Człowieka, każdy człowiek ma prawo do godnego życia niezależnie od wyznawanej wiary, wyglądu, preferencji seksualnych czy wieku. Okazuje się jednak, że wciąż na świecie istnieje problem dyskryminacji ludzkiej – np. ze względu na pochodzenie. przykłady łamania praw człowieka we współczesnym świecie Dobrym przykładem jest tutaj antysemityzm, który nadal dla wielu Żydów […]