Prawa człowieka – co oznaczają dla każdego z nas?


Każdy człowiek, niezależnie od tego jaki ma kolor skóry, w jakim jest wieku, jaką wykazuje orientację seksualną albo w jakiego wierzy boga, podlega prawom człowieka, które go chronią a także nakazują pewne zachowania pozwalające innym osobom żyć godnie.
Przede wszystkim każdy z nas ma prawo do życia i szczęścia, a także do pracy, swobody myśli i wyznań, prawo do sprawiedliwego sądu i obrony własnego mienia. Mamy również możliwość zrzeszania się w organizacje, prawo wyborcze a nawet zagwarantowane prawo do rozrywki.
Kodeks ten obowiązuje na całym świecie, niezależnie od aktualnie panujących władz, są one bowiem niezbywalne, nie możemy ich się zrzec a żadna władza nie może w nie ingerować i próbować modyfikować zgodnie z własnym zdaniem. Obowiązują one jako całość, są zatem niepodzielne, co oznacza, że obowiązują jako pakiet, bez możliwości wybrania niektórych przepisów.
Oznacza to, że każdy człowiek posiada równe prawa, nie ma ludzi ważniejszych i mniej ważnych – każdy z nas niezależnie od stanu posiadania czy wyglądu, powinien być traktowany z należytą godnością odpowiadającą osobie ludzkiej.
Niestety, nawet pomimo ciężkiej pracy wielu organizacji na czele z Amnesty International, pomimo wielu apelów ze strony ważnych osobistości – przywódców państw czy autorytetów moralnych – wiele osób nadal nie przestrzega tego podstawowego kodeksu. Wiele osób nadal cierpi z powodu panującej niesprawiedliwości, wiele osób jest traktowanych z poniżeniem, ludzie są przetrzymywani w skandalicznych warunkach, zdarzają się przypadki torturowania a nawet niewolnictwa.
Historie te stanowią niezbity dowód na to, że pomimo wprowadzenia bardzo potrzebnych praw człowieka, nadal należy dużo pracy włożyć w to, aby były one przestrzegane. Jest jednak szansa na poprawę i należy mieć nadzieję na to, że już niedługo każdy człowiek będzie mógł żyć godnie i szczęśliwie – bo każdy z nas zasługuje na to. Każdy z nas powinien mieć prawo decydowania o sobie, o swojej przyszłości, o swoim życiu, tylko w ten sposób możemy żyć szczęśliwie.

Powiązane:

Prawa człowieka są uniwersalnymi, międzynarodowymi, należącymi się każdemu człowiekowi z racji jego godności ludzkiej. Niestety, wiele z nich jest wciąż łamanych na całym świecie. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest nietolerancja i dyskryminacja. Wiele osób uważa, że osoby z innym kolorem skóry czy innego wyznania religijnego są gorszymi ludźmi i nie należy im się […]