Praca w Amnesty International w walce o prawa człowieka


Prawa człowieka zostały stworzone po to, aby zagwarantować każdemu człowiekowi prawo do godnego życia z racji godności ludzkiej. Miały być one uniwersalne i obowiązywać wszystkich, gwarantować prawo do wolnego życia, swobody myśli, wyznań, orientacji seksualnej, prawo do pracy czy nauki.

praca w amnesty international

Okazuje się jednak, że nadal w XXI wieku wiele osób nie ma zagwaratowanych nawet tych podstawowych praw – żyją oni w dramatycznych warunkach, są poniżani, często bici, a co najgorsze – w zdecydowanej większości przypadków nie mają możliwości zmiany swojego życia na lepsze. Niestety także dzieci stają się ofiarami nieprzestrzegania praw człowieka – wiele z nich pracuje niewolniczo w wielkich zakładach produkcyjnych, chodzą głodne i poniżane.

Dlatego Amnesty International praca zajmuje się tak poważnym problemem jakim jest nieprzestrzeganie praw człowieka. Swoim działaniem chcą zminimalizować, a najlepiej całkowicie wyeliminować to zjawisko.

amnesty international praca opinie

Dlatego organizacja ta prowadzi wiele kampanii społecznych, które mają na celu uwrażliwienie społeczeństwa na ten problem. Okazuje się bowiem, że wiele praw ludzkich łamanych jest w naszym otoczeniu, ale nie potrafimy lub nie chcemy zareagować i sprzeciwić się temu. Amnesty International informuje ludzi o przysługującym im prawom, stara się zmobilizować ich do walki o swoją godność.
Działalność AI polega również na kontaktach z przywódcami państw, w których prawa są łamane. Wysyłane są listy, delegacje przedstawicieli organizacji aby w ramach dyplomacji wpłynąć na rządzących o zaopiekowanie się każdym obywatelem.

amnesty international polska praca

Oprócz tego Amnesty International rozpatruje konkretne przypadki osób poszkodowanych. Jako ich przedstawiciel prawny stara się pomóc rozwiązać sytuację na korzyść pokrzywdzonych. Dzięki ich pracy wielu osobom udało się zmienić na lepsze swoje warunki życia, odzyskać należne im prawa i rozpocząć życie w odrobinę lepszym świecie.
Praca tej organizacji z pewnością nie należy do łatwych, ale jest niesamowicie potrzebna, gdyż codziennie, w każdym kraju łamane są prawa ludzkie.

Powiązane:

Niestety, wciąż wiele praw człowieka jest nieprzestrzeganych, a łamanie praw człowieka na świecie przyczyny bardzo różne. Na całym świecie możemy spotkać się z takimi przykładami. Nie myślmy, że ludzkie dramaty odbywają się jedynie u osób mieszkający w krajach słabo rozwiniętych i biednych. Te incydenty zdarzają się w każdym kraju, w każdej społeczności. przyczyny prawne łamania […]