Powstanie praw człowieka oraz ONZ powstanie


Powszechna Deklaracja Praw Człowieka została ustanowiona w 1948 roku. Zapewne nikogo nie dziwi ta data. Świat po okrutnej i destrukcyjnej, II Wojnie Światowej postanowił położyć kres temu wielkiemu okrucieństwu i niepojętnej krzywdzie, którą człowiek potrafi zgotować drugiemu człowiekowi. Z początku były to normy etyczne, do których albo człowiek się stosował albo nie. Z czasem, za sprawą Organizacji Narodów Zjednoczonych, stały się ogólno obowiązującym prawem.

onz powstanie

Wspomniana Organizacja Narodów Zjednoczonych ( ONZ) od lat odpowiada przestrzeganie praw człowieka na świecie. Zawdzięcza się im bardzo wiele, ich działalność miała ogromny wpływ na pokój na świecie. Cóż, pokój na świecie to dziś pojęcie względne. Nie toczą się żadne poważne konflikty zbrojne, .ale przecież cały czas trwa konflikt w Iraku i Afganistanie a jeszcze tak nie dawno trwała wojna Rosyjsko-Gruzińska. Wojna to czas, kiedy łamana jest większość obowiązujących praw człowieka. Mimo to państwa wysyłają swoich żołnierzy do walki, zdając sobie sprawę na co są narażeni oraz na co narażają innych. Takie działanie do niczego dobrego nigdy nie doprowadzi. ONZ od początku swojego istnienia, z każdym kolejnym rokiem musiał poszerzać zakres działalności na różne sposoby gdyż zwyczajnie z czasem wzrosła przestępczość czyt. Nieprzestrzeganie praw człowieka chociaż być może trafniejsze będzie określenie będzie naruszanie praw człowieka.

onz powstanie – hisotria

Niewiele osób zdaje sobie sprawę jak ważną organizacją jest ONZ. Są oni swoistymi strażnikami pokoju na świecie. Gdyby nie było tej organizacji, kto wie jak dziś wyglądałby świat. Wiele im zawdzięczamy przez te wszystkie lata działalności. Warto i trzeba podkreślić, że Polska jest jednym z wielu współzałożycieli tej organizacji i już od samego początku działalności, bardzo się w niej udzielała. Polska jest zresztą idealnym przykładem walki o prawa człowieka i wolność. Nie istnieje chyba drugie takie pastwo które musiało by tak długo i zagorzale walczyć o swój los jak Polska. Odzyskanie niepodległości do jedna rzecz, ale wszystkim ciśnie się na usta hasło „Solidarność” i obalenie przez nich komunistycznych rządów.

Powiązane:

W ramach obowiązujących Praw Człowieka, każdy człowiek ma prawo do godnego życia niezależnie od wyznawanej wiary, wyglądu, preferencji seksualnych czy wieku. Okazuje się jednak, że wciąż na świecie istnieje problem dyskryminacji ludzkiej – np. ze względu na pochodzenie. przykłady łamania praw człowieka we współczesnym świecie Dobrym przykładem jest tutaj antysemityzm, który nadal dla wielu Żydów […]