Podsumowanie

Chruszczowski pomysł zwiększenia areału ziem rolniczych nie był więc zbyt dobry, ale nie można też całkowicie go krytykować. Z perspektywy czasu okazało się, że rolnictwo na wschodzie jest jednak dość mocno przydatne. Tamtejsze gospodarstwa dawały cały czas około 1/3 ogólnej rosyjskiej produkcji rolnej, co nie było liczbą małą. Mimo tych wszystkich reform (a było ich znacznie więcej: likwidacja MTS-ów, wprowadzenie na dużą skalę uprawy kukurydzy jako podstawowej paszy zwierzęcej, zwiększenie produkcji mleka i mięsa) w roku 1964 to właśnie zacofane rolnictwo w dużej mierze przyczyniło się do odwołania Chruszczowa ze stanowiska. Przynajmniej oficjalnie, bo w istocie powodem zmiany przewodniczącego partii było zupełnie co innego – mianowicie decydenci radzieccy zostali przez Chruszczowa pozbawieni części przywilejów, ponadto nie mogli być pewni jutra, istniało bowiem spore ryzyko, że zostaną zwolnieni lub wymienieni. Chruszczow naprawdę był pełen zapału do reformowania państwa, co, niestety, nie zawsze mu wychodziło.

Powiązane:

W czasach komunistycznych, kiedy władze Polski wzorowały rządy na ZSRR, dla Polaków nastały ciężkie czasy a prawa człowieka były nagminnie łamane. Obowiązujące prawa gwarantują każdemu człowiekowi prawo do wolności wyznania, wolności myśli, prawo do pracy, nauki, do szczęścia, do sprawiedliwego sądu i wiele innych przywilejów. Okazuje się jednak, że ówczesna władza nie stosowała się do […]