Święta kościelne

Post dodano dnia: January 17, 2011

Kolęda

Post dodano dnia: January 12, 2011

Watykan

Post dodano dnia: January 8, 2011

Oazy

Post dodano dnia: January 2, 2011

Kult krzyża

Post dodano dnia: December 31, 2010

Prawdy i mity wiary

Post dodano dnia: December 25, 2010

Ciężkie dni dla wiary

Post dodano dnia: December 19, 2010

Prawdy chrześcijańskie

Post dodano dnia: December 16, 2010

Wiara a rzeczywistość

Post dodano dnia: December 11, 2010

Ekspansja Kościoła

Post dodano dnia: December 5, 2010

Wiara czyni cuda

Post dodano dnia: December 1, 2010

Wiara kontra prawo

Post dodano dnia: November 28, 2010

Pochodzenie wiary

Post dodano dnia: November 22, 2010

Trudne okresy wiary

Post dodano dnia: November 18, 2010

Wiara w reinkarnację

Post dodano dnia: November 14, 2010

Ewolucja wiary

Post dodano dnia: November 8, 2010

Droga do wieczności

Post dodano dnia: November 3, 2010

Bariery dla wiary

Post dodano dnia: October 29, 2010

Średniowieczna religia

Post dodano dnia: October 25, 2010

Z wiarą w życie

Post dodano dnia: October 18, 2010

Brak czasu na wiarę

Post dodano dnia: October 12, 2010

Konflikty wyznaniowe

Post dodano dnia: October 9, 2010

Droga do ekumenizmu

Post dodano dnia: October 4, 2010

Wiara Graków

Post dodano dnia: October 1, 2010

Telefon do Boga

Post dodano dnia: September 30, 2010

Powołania do wiary

Post dodano dnia: September 26, 2010

Dawne wierzenia

Post dodano dnia: September 20, 2010

Łamanie praw człowieka w Polsce i na świecie

Post dodano dnia: March 20, 2010

Przykłady łamania praw człowieka, czy to w Polsce, czy na świecie, niestety nie są rzadkością. Codziennie w wielu rejonach świata człowiek cierpi z powodu niesprawiedliwości, złego traktowania przez drugą osobę. Jednym z wielu przejawów łamania praw człowieka jest dyskryminacja. Na całym świecie ludzie są wyśmiewani i obrażani, a nawet padają ofiarą przemocy słownej i fizycznej […]

Prawa człowieka – co oznaczają dla każdego z nas?

Post dodano dnia: March 15, 2010

Każdy człowiek, niezależnie od tego jaki ma kolor skóry, w jakim jest wieku, jaką wykazuje orientację seksualną albo w jakiego wierzy boga, podlega prawom człowieka, które go chronią a także nakazują pewne zachowania pozwalające innym osobom żyć godnie. Przede wszystkim każdy z nas ma prawo do życia i szczęścia, a także do pracy, swobody myśli […]

Łamanie praw człowieka w naszym kraju

Post dodano dnia: March 10, 2010

Wielu Polakom wydaje się, że problem łamania praw człowieka istnieje tylko w krajach biednych, tak zwanego „Trzeciego Świata” gdzie dzieci zmuszane są do nadludzkiej pracy, ciężkiego wysiłku bez prawa do wynagrodzenia, nie mogą również chodzić do szkół. Okazuje się jednak, że nie tylko tam prawa człowieka są nagminnie łamane. Prawdą jest, że nawet na terenie […]

Dlaczego prawa człowieka wciąż są łamane?

Post dodano dnia: March 2, 2010

Prawa człowieka, wydawać by się mogło, powinny być przestrzegane w każdej sytuacji. W końcu należą się one każdemu, każdy z nas im podlega, każdy jest przez nie chroniony. Niestety, w rzeczywistości okazuje się, że wciąż na całym świecie ten podstawowy kodeks nie jest przestrzegany. Dla wielu osób oznacza to wiele cierpienia, życie w niegodnych warunkach, […]

Czym są prawa człowieka i co oznaczają dla każdego z nas?

Post dodano dnia: February 28, 2010

Prawa człowieka to pewien zbiór obowiązujących reguł na całym świecie. Każdy człowiek z racji godności ludzkiej jest przez nie chroniony, oczywiście każdy z nas jest zobowiązany do ich przestrzegania. W ramach tego kodeksu życie i zdrowie każdej osoby jest podlega ochronie, każdy człowiek ma prawo do szczęśliwego życia, ochrony zdrowia, podstawowej opieki socjalnej, także prawo […]

Konflikty i łamanie praw człowieka w XXI wieku

Post dodano dnia: February 24, 2010

Czasy od II Wojny Światowej uważane są za czasy pokoju na świecie. Tymczasem jest to określenie błędne, mijające się z prawdą. Wystarczy spojrzeć na przykład Polski i powojennej, komunistycznej władzy gdzie nagminnie łamane były wszystkie obowiązujące prawa człowieka. Do dziś wiele ludzi, wiele Polaków nie może się nadziwić jak Polak Polakowi może zgotować taki los. […]

Prawa dziecka

Post dodano dnia: February 13, 2010

Ogromna liczba przypadków łamania najważniejszych praw człowieka tyczy się dziecka. Dzieci są bezbronne i najczęściej padają ofiarą wszelakiej krzywdy. Jakie więc dzieci mają prawa? Przede wszystkim jest to prawo do wychowania się w rodzinie nabycia odpowiednich wartości i wzorców postępowania. Kolejnym prawem jest prawdo o adopcji dziecka. Każde dziecko może zostać adoptowane. Powiązane jest to […]

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Post dodano dnia: February 8, 2010

Europejski Trybunał Praw Człowieka to najwyższa instytucja w Europie chroniąca prawa człowieka. Odwołać się do niej może każdy mieszkaniec naszego kontynentu. Nie jest to jednak taka prosta sprawa. Zanim odwołanie od wyroku/decyzji trafi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, musi przejść przez sądy niższych instancji zaczynając oczywiście od sądu okręgowego. Niejednokrotnie stało się już tak, że […]

Najważniejsze prawa człowieka

Post dodano dnia: February 3, 2010

Najważniejszym prawem jakie posiada człowiek jest prawo do życia. Nabywa je każdy człowiek już w chwili poczęcia. Niestety nie ma on wtedy żadnego wpływu na swój los. O jego życiu decyduje matka. Mówię o tym pod kątem aborcji, czyli coraz częstszemu zabiegowi usunięcia ciąży. Jest to pozbawienie życia czyli morderstwo. Jednakże ludzie nie są za […]

Prawa człowieka w pracy i sposoby ich łamania

Post dodano dnia: January 31, 2010

Prawa człowieka dotyczą każdej sfery życia. Również istnieją one w miejscu pracy gdzie są często łamane. Gdyby chciało się wskazać miejsca gdzie najczęściej łamane są prawa człowieka to wysokie miejsce w tym niechlubnym rankingu zajmowało by miejsce pracy. Pracodawcy nie przestrzegają praw człowieka w różnych formach. Przede wszystkim należy powiedzieć o niewypłacaniu pensji pracownikowi, bądź […]

Spory o prawa człowieka

Post dodano dnia: January 26, 2010

Niedawno mieliśmy do czynienia z sytuacją kiedy to w życie weszła na Litwie kontrowersyjna ustawa o ochronie nieletnich, która zabrania propagowania homoseksualizmu w miejscach publicznych. Dla wielu, jeżeli nie większości, to bardzo słuszna i dobra decyzja. Jednakże Rada Europy skrytykowała te poczynania i wysłała dwa listy w tej sprawie do władz litewskich. Rada Europejska wyraziła […]

Prawa człowieka

Post dodano dnia: January 8, 2010

Prawa człowieka to jeden z największych zbiorów zasad i norm postępowania jakie zostały na świecie ustalone. Niestety jest to również najmniej przestrzegany istniejący zbiór zasad. Jest on łamany na wiele sposobów każdego dnia przez miliony ludzi. Mimo tego dzięki prawom człowieka można mówić o kodeksie moralności, który to jest tak na dobrą sprawę jedyną barierą […]

Prawa człowieka i ich nieprzestrzeganie

Post dodano dnia: January 2, 2010

Prawnicy powiadają – „nieznajomość prawa szkodzi”. Trudno się niezgodzie z tym przysłowiem także w stosunku do podstawowych praw ludzkich – praw człowieka. Każda osoba żyjąca na naszym świecie musi przestrzegać tych praw, każdy z nas jest również przez te kodeksy chroniony. Prawa człowieka są podstawowymi uregulowaniami, które wynikają z godności osoby ludzkiej. Każda osoba ma […]

Codzienne łamanie praw człowieka w Polsce i Europie

Post dodano dnia: December 31, 2009

Wiele osób nie dostrzega w Polsce czy Europie problemu nie przestrzegania podstawowego kodeksu jakim bez wątpienia są prawa człowieka. Okazuje się jednak, że nie tylko w krajach „Trzeciego Świata” problem ten istnieje – także o wiele bliżej nas bo na naszym kontynencie wiele osób cierpi z powodu łamania należnych nam praw człowieka. Dobrym przykładem tego […]

Prawa człowieka – podstawowe prawa każdego z nas

Post dodano dnia: December 23, 2009

Prawa człowieka obowiązują każdego z nas, niezależnie od kraju, w którym się urodził, koloru skóry, wyznania czy też stanu posiadania oraz wieku. Określa się je jako niezbywalne, co oznacza, że żaden człowiek w żadnej sytuacji nie może się ich zrzec ani zmusić drugiej osoby do tego czynu. Przez żadne lokalne i krajowe władze nie mogą […]

Czym są prawa człowieka?

Post dodano dnia: December 2, 2009

Prawa człowieka to pewien pakiet praw, które obowiązują bez wyjątku dla każdego człowieka. Są one niepodzielne – to znaczy obowiązują jako całość, żadna osoba nie może wybrać kilku przepisów i skreślić je z listy obowiązujących na danym terenie. Nie mogą być one modyfikowane ani nieprzestrzegane przez rządzące władze, należą się one każdemu – z racji […]

Prawa człowieka – podstawowe informacje

Post dodano dnia: November 24, 2009

Prawa człowieka są to pewne prawa, które obowiązują na terenie całego świata. Są one niezależne w stosunku do miejscowych władz, rządu kraju czy obowiązującego tam prawa. W świetle ich przepisów, każdy człowiek z racji godności ludzkiej ma prawo do życia i szczęścia, do pracy albo nauki, do sprawiedliwego sądu, godnego traktowania, podstawowej opieki medycznej, do […]

Prawa człowieka a władze komunistyczne

Post dodano dnia: November 20, 2009

W czasach komunistycznych, kiedy władze Polski wzorowały rządy na ZSRR, dla Polaków nastały ciężkie czasy a prawa człowieka były nagminnie łamane. Obowiązujące prawa gwarantują każdemu człowiekowi prawo do wolności wyznania, wolności myśli, prawo do pracy, nauki, do szczęścia, do sprawiedliwego sądu i wiele innych przywilejów. Okazuje się jednak, że ówczesna władza nie stosowała się do […]

Łamanie praw człowieka w Europie

Post dodano dnia: November 18, 2009

Wiele osób uważa, że łamanie praw człowieka to jedynie problem krajów słabo rozwiniętych, głęboko zadłużonych, gdzie wiele osób zmuszanych jest do nadludzkiej pracy za marne pieniądze. Okazuje się jednak, że przykłady nieprzestrzegania najważniejszego dla każdego człowieka kodeksu można znaleźć dużo bliżej – na naszym kontynencie, a nawet w naszym kraju. W Polsce jeszcze kilka lat […]

Dlaczego prawa człowieka są łamane?

Post dodano dnia: November 12, 2009

Prawa człowieka są uniwersalnymi, międzynarodowymi, należącymi się każdemu człowiekowi z racji jego godności ludzkiej. Niestety, wiele z nich jest wciąż łamanych na całym świecie. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest nietolerancja i dyskryminacja. Wiele osób uważa, że osoby z innym kolorem skóry czy innego wyznania religijnego są gorszymi ludźmi i nie należy im się […]

Problem łamania praw człowieka

Post dodano dnia: November 8, 2009

Prawa człowieka to podstawowe przywileje, które należą się każdemu człowiekowi, bez względu na jego pochodzenie, wiek, wygląd czy poglądy religijne. W świetle tych praw, które zostały uznane za międzynarodowe, każdy człowiek ma prawo do życia i szczęścia, do pracy i nauki, do wolności myśli i wyznania. Niestety, nadal pomimo pracy wielu osób i organizacji, na […]

Łamanie praw człowieka na świecie

Post dodano dnia: October 21, 2009

Pomimo tego, że już od wielu lat obowiązują na świecie prawa człowieka, wciąż są one łamane i niestety nie jest to rzadkością. W ramach praw ludzkich, każdy człowiek posiada niezbywalne prawa wynikające z godności osoby ludzkiej. Są one niezależne od władzy i ustroju, nie mogą być przez nie regulowane ani modyfikowane. Należą się każdemu, bez […]

Czym są Prawa Człowieka?

Post dodano dnia: October 3, 2009

Prawa Człowieka to pewien zestaw praw, które przysługują każdemu człowiekowi z racji jego godności ludzkiej. Nie można się ich zrzec (są one niezbywalne) ponadto są niezależne od panującej władzy, naturalne – co oznacza, że obowiązują zawsze, bez konieczności potwierdzania ich przez aktualnie panujące władze a także niepodzielne, co oznacza, że obowiązują jako nienaruszalny pakiet tworząc […]

Następne wpisy »