Organizacje chroniące prawa człowieka w Polsce


Przede wszystkim za taką organizację uznać można Polski Czerwony Krzyż. Jest to zarazem najstarsza w Polsce organizacja pozarządowa działająca dla człowieka.

organizacje chroniace prawa czlowieka

Powołana została w 1919 roku i przez te wszystkie lata działalności pomogła ogromnej liczbie ludzi. Podstawowymi zadaniami Polskiego Czerwonego Krzyża jest szerzenie idei humanizmu w Polsce, szkolenie przyszłych sanitariuszy i wolontariuszy, organizowanie w tym zakresie wszelakich kursów np. ratowniczych. Ważnym działaniem tej organizacji jest poszukiwanie osób zaginionych podczas wojny. Szczególnie za to ludzie są wdzięczni tej organizacji. Kolejnym niezmiernie ważnym sposobem ich działalności jest zapobieganie chorobom zakaźnym i rozprzestrzenianiu się epidemii. Kolejną taką ważną organizacją jest Amnesty International działające na terytorium Polski.

organizacje chroniące prawa człowieka

Organizacja ta jest pozarządowa i odpowiada ogólnie za przestrzeganie praw człowieka. Mają oni siedzibę w większych polskich miastach takich jak Warszawa czy Lublin. Do ich działalności można zaliczyć prowadzenie akcji edukacyjnych, bardzo częstych protestów przeciw łamaniu praw człowieka, karom śmierci itp. Szczególnie ważna jest to organizacja dla więźniów, którym pomoc członkowie biorą sobie za priorytet. Z bardziej znanych organizacji jest jeszcze Komitet Helsiński.

organizacje pozarządowe chroniące prawa człowieka – instytucje chroniące prawa człowieka w polsce

Jest to organizacja powołana na przełomie roku 1982/83. Jako główne zadanie tej organizacji można by było podać nagłośnianie sytuacji łamania praw człowieka w danym państwie. Jest to bardzo dobra forma działalności, niech ludzie wiedzą i mają świadomość co dzieje się świecie, niejednokrotnie na ich własnym „podwórku”. Komitet Helsiński monitoruje wszelakie procesy prawne i zajmuje się ogólnie pojętą ochroną praw człowieka. Jest jeszcze wiele podobnych organizacji, które pomagają człowiekowi.

instytucje chroniące prawa człowieka

Wymienione i opisane szerzej zostały te największe, mające największy zasięg działalności. W Polsce można jeszcze wymienić takie organizacje jak Fundacja SOS, Caritas Polska, Polska Akcja Humanitarna. Wszystkie one są równie ważne, wszystkie chcą pomagać. Bardzo dobrze, że istnieje dużo takich organizacji, to daje nadzieje na lepszy świat.

Powiązane:

Wielu Polakom wydaje się, że problem łamania praw człowieka istnieje tylko w krajach biednych, tak zwanego „Trzeciego Świata” gdzie dzieci zmuszane są do nadludzkiej pracy, ciężkiego wysiłku bez prawa do wynagrodzenia, nie mogą również chodzić do szkół. Okazuje się jednak, że nie tylko tam prawa człowieka są nagminnie łamane. Prawdą jest, że nawet na terenie […]