Oazy

Podczas zajęć oazy dzieci i młodzież mogą zgłębiać tajniki wiary i czytać ewangelię. Są to jednak bardzo interesujące spotkania, na które młodzież przychodzi niezwykle chętnie. Zgłębianie tajników ewangelii świętych odbywa się bowiem w dość niekonwencjonalnych sposób. Zatem nie chodzi tutaj jedynie o czytanie zapisów ewangelii ale o próbę odnalezienia porównań, jakie zawierają poszczególne ewangelie ze współczesnym życiem. Dzieci i młodzież, które uczestniczą w spotkaniach oazy, które działają przy danej parafii, bardzo często wyjeżdżają na rożnego typu rekolekcje i pielgrzymki. Szczególnie popularne wśród młodzieży są piesze pielgrzymki do Częstochowy czy też do innych miejsc świętych.  ]]>

Prawa człowieka, wydawać by się mogło, powinny być przestrzegane w każdej sytuacji. W końcu należą się one każdemu, każdy z nas im podlega, każdy jest przez nie chroniony. Niestety, w rzeczywistości okazuje się, że wciąż na całym świecie ten podstawowy kodeks nie jest przestrzegany. Dla wielu osób oznacza to wiele cierpienia, życie w niegodnych warunkach, […]