NSZZ Solidarność we współczesnej Polsce

Solidarność to jedna z organizacji, które miały ogromny i niezaprzeczalny wpływ na upadek socjalizmu w naszym kraju. Nie da się ukryć, że to właśnie powstaniu i działalności Solidarności zawdzięczamy w dużym stopniu późniejszy sukces Lecha Wałęsy, okrągły stół i wolne wybory, które uratowały nasz kraj. Jednak piękna historia i chwalebna przeszłość to nie jedyne aspekty, które wpływają na to, jak dziś patrzymy na ten związek zawodowy. Wszak Solidarność nie zaprzestała działalności po transformacji ustrojowej, a wprost przeciwnie – dopiero wówczas rozwinęła skrzydła, stając się jedną z największych organizacji pozarządowych w nowej Polsce i jednocześnie rozrastając się do ogromnych rozmiarów. Dziś podstawowym postulatem Solidarności jest poprawa warunków życia grup pracujących, na przykład poprzez obniżenie wieku emerytalnego, podniesienie płacy minimalnej i powiększenie różnego rodzaju świadczeń. Słowem, Solidarność działa nadal i w żaden sposób nie wygląda na to, aby miało się to wkrótce zmienić.

Powiązane:

Czasy od II Wojny Światowej uważane są za czasy pokoju na świecie. Tymczasem jest to określenie błędne, mijające się z prawdą. Wystarczy spojrzeć na przykład Polski i powojennej, komunistycznej władzy gdzie nagminnie łamane były wszystkie obowiązujące prawa człowieka. Do dziś wiele ludzi, wiele Polaków nie może się nadziwić jak Polak Polakowi może zgotować taki los. […]