NSZZ Solidarność we współczesnej Polsce

Solidarność to jedna z organizacji, które miały ogromny i niezaprzeczalny wpływ na upadek socjalizmu w naszym kraju. Nie da się ukryć, że to właśnie powstaniu i działalności Solidarności zawdzięczamy w dużym stopniu późniejszy sukces Lecha Wałęsy, okrągły stół i wolne wybory, które uratowały nasz kraj. Jednak piękna historia i chwalebna przeszłość to nie jedyne aspekty, które wpływają na to, jak dziś patrzymy na ten związek zawodowy. Wszak Solidarność nie zaprzestała działalności po transformacji ustrojowej, a wprost przeciwnie – dopiero wówczas rozwinęła skrzydła, stając się jedną z największych organizacji pozarządowych w nowej Polsce i jednocześnie rozrastając się do ogromnych rozmiarów. Dziś podstawowym postulatem Solidarności jest poprawa warunków życia grup pracujących, na przykład poprzez obniżenie wieku emerytalnego, podniesienie płacy minimalnej i powiększenie różnego rodzaju świadczeń. Słowem, Solidarność działa nadal i w żaden sposób nie wygląda na to, aby miało się to wkrótce zmienić.

Powiązane:

Wiele osób nie dostrzega w Polsce czy Europie problemu nie przestrzegania podstawowego kodeksu jakim bez wątpienia są prawa człowieka. Okazuje się jednak, że nie tylko w krajach „Trzeciego Świata” problem ten istnieje – także o wiele bliżej nas bo na naszym kontynencie wiele osób cierpi z powodu łamania należnych nam praw człowieka. Dobrym przykładem tego […]