Msze święte

Obowiązkiem każdego katolika jest uczestnictwo w mszach świętych w każdą niedzielę i w każde święto. Jedynie choroba lub wyjazd mogą usprawiedliwić nieobecność podczas mszy świętej. Msze święte, które odbywają się w tygodniu nie są już obligatoryjne dla katolików. Msza święta w zasadzie wygląda bardzo podobnie od siebie niezależnie od tego kiedy się ona odbywa. Podczas mszy zmieniają się w zasadzie jedynie pieśni, które śpiewa się ku czci Boga. W zależności od tego, jakie święto jest aktualnie obchodzone w kościele katolickim, takie pieśni się śpiewa.    ]]>

Niestety, wciąż wiele praw człowieka jest nieprzestrzeganych, a łamanie praw człowieka na świecie przyczyny bardzo różne. Na całym świecie możemy spotkać się z takimi przykładami. Nie myślmy, że ludzkie dramaty odbywają się jedynie u osób mieszkający w krajach słabo rozwiniętych i biednych. Te incydenty zdarzają się w każdym kraju, w każdej społeczności. przyczyny prawne łamania […]