Msze święte

Obowiązkiem każdego katolika jest uczestnictwo w mszach świętych w każdą niedzielę i w każde święto. Jedynie choroba lub wyjazd mogą usprawiedliwić nieobecność podczas mszy świętej. Msze święte, które odbywają się w tygodniu nie są już obligatoryjne dla katolików. Msza święta w zasadzie wygląda bardzo podobnie od siebie niezależnie od tego kiedy się ona odbywa. Podczas mszy zmieniają się w zasadzie jedynie pieśni, które śpiewa się ku czci Boga. W zależności od tego, jakie święto jest aktualnie obchodzone w kościele katolickim, takie pieśni się śpiewa.    ]]>

Wiele osób nie dostrzega w Polsce czy Europie problemu nie przestrzegania podstawowego kodeksu jakim bez wątpienia są prawa człowieka. Okazuje się jednak, że nie tylko w krajach „Trzeciego Świata” problem ten istnieje – także o wiele bliżej nas bo na naszym kontynencie wiele osób cierpi z powodu łamania należnych nam praw człowieka. Dobrym przykładem tego […]