Msze święte

Obowiązkiem każdego katolika jest uczestnictwo w mszach świętych w każdą niedzielę i w każde święto. Jedynie choroba lub wyjazd mogą usprawiedliwić nieobecność podczas mszy świętej. Msze święte, które odbywają się w tygodniu nie są już obligatoryjne dla katolików. Msza święta w zasadzie wygląda bardzo podobnie od siebie niezależnie od tego kiedy się ona odbywa. Podczas mszy zmieniają się w zasadzie jedynie pieśni, które śpiewa się ku czci Boga. W zależności od tego, jakie święto jest aktualnie obchodzone w kościele katolickim, takie pieśni się śpiewa.    ]]>

Prawa człowieka są uniwersalnymi, międzynarodowymi, należącymi się każdemu człowiekowi z racji jego godności ludzkiej. Niestety, wiele z nich jest wciąż łamanych na całym świecie. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest nietolerancja i dyskryminacja. Wiele osób uważa, że osoby z innym kolorem skóry czy innego wyznania religijnego są gorszymi ludźmi i nie należy im się […]