Msze święte

Obowiązkiem każdego katolika jest uczestnictwo w mszach świętych w każdą niedzielę i w każde święto. Jedynie choroba lub wyjazd mogą usprawiedliwić nieobecność podczas mszy świętej. Msze święte, które odbywają się w tygodniu nie są już obligatoryjne dla katolików. Msza święta w zasadzie wygląda bardzo podobnie od siebie niezależnie od tego kiedy się ona odbywa. Podczas mszy zmieniają się w zasadzie jedynie pieśni, które śpiewa się ku czci Boga. W zależności od tego, jakie święto jest aktualnie obchodzone w kościele katolickim, takie pieśni się śpiewa.    ]]>

Wielu Polakom wydaje się, że problem łamania praw człowieka istnieje tylko w krajach biednych, tak zwanego „Trzeciego Świata” gdzie dzieci zmuszane są do nadludzkiej pracy, ciężkiego wysiłku bez prawa do wynagrodzenia, nie mogą również chodzić do szkół. Okazuje się jednak, że nie tylko tam prawa człowieka są nagminnie łamane. Prawdą jest, że nawet na terenie […]