Meritum sytuacji spornej

Wzmożona ekspansja kolonialna imperializmu niemieckiego powodowała wzrost nie tylko głównego antagonizmu – angielsko-niemieckiego, lecz także sprzeczności między Niemcami, a Francją, której koła rządzące były ponadto zaniepokojone odciągnięciem sił swej sojuszniczki, Rosji, na Daleki Wschód. Dnia 8 kwietnia 1904 r., zaraz po rozpoczęciu wojny Rosji z Japonią, Anglia i Francja zawarły porozumienie, uznające prawa Wielkiej Brytanii do panowania w Egipcie i prawa Francji do zaspokojenia jej roszczeń w Maroku. W ślad za tym zaczęły się tajne rokowania między sztabami generalnymi – angielskim i francuskim – w kwestiach militarnych. Tak powstało “serdeczne porozumienie” (Entente cordiale), Ententa brytyjsko-francuska. Anglia, związawszy się najpierw sojuszem wojskowo-politycznym z Japonią, skierowanym głównie przeciw Rosji, zawarła teraz porozumienie z Francją, które przede wszystkim wymierzone było przeciw Niemcom. Imperialiści niemieccy ze swej strony chcieli skorzystać z wojny rosyjsko-japońskiej i z osłabienia Rosji, by osiągnąć trzy cele: narzucić Rosji niekorzystny dla niej traktat handlowy, podkopać sojusz francusko oraz stworzyć jak najbardziej pomyślne warunki do gospodarczej i politycznej penetracji Niemiec na Bliskim Wschodzie.

Powiązane:

Pomimo tego, że już od wielu lat obowiązują na świecie prawa człowieka, wciąż są one łamane i niestety nie jest to rzadkością. W ramach praw ludzkich, każdy człowiek posiada niezbywalne prawa wynikające z godności osoby ludzkiej. Są one niezależne od władzy i ustroju, nie mogą być przez nie regulowane ani modyfikowane. Należą się każdemu, bez […]