Legislatywa

Deputowani Legislatywy zajmowali miejsca w Sali obrad w sposób nieprzypadkowy, przyjęty później w wielu krajach. Po prawej stronie sali zasiadali przeciwnicy dalszych zmian, a po lewej – zwolennicy takich zmian. Byli to między innymi posłowie z departamentu Gironde na czele z Brissotem. Nazywano ich żyrondystami od nazwy departamentu. Byli oni zwolennikami nadania samorządom jak największych uprawnień. Uważali też, że rewolucja powinna rozszerzać się na kolejne kraje. Na lewicy zasiadali również jakobini i kordelierzy. Byli oni zwolennikami centralizacji władzy, wprowadzenia powszechnego prawa wyborczego, nieograniczonego przez cenzus majątkowy. Opowiadali się za pokojową polityką zagraniczną, aby zyskać czas na umocnienia rewolucji wewnątrz Francji. Centralną część Sali obrad zajmowała duża grupa deputowanych, którzy nie mieli wyraźnych poglądów politycznych, zwana potocznie bagnem. W kwietniu 1792 roku Zgromadzenie Prawodawcze uznało, że działalność Austrii zagraża bezpieczeństwa państwa francuskiego i uchwaliło wypowiedzenie jej wojny. Za wojną opowiedzieli się nie tylko dominujący w rządzie żyrondyści, ale także król.

Powiązane:

Czasy od II Wojny Światowej uważane są za czasy pokoju na świecie. Tymczasem jest to określenie błędne, mijające się z prawdą. Wystarczy spojrzeć na przykład Polski i powojennej, komunistycznej władzy gdzie nagminnie łamane były wszystkie obowiązujące prawa człowieka. Do dziś wiele ludzi, wiele Polaków nie może się nadziwić jak Polak Polakowi może zgotować taki los. […]