Legislatywa

Deputowani Legislatywy zajmowali miejsca w Sali obrad w sposób nieprzypadkowy, przyjęty później w wielu krajach. Po prawej stronie sali zasiadali przeciwnicy dalszych zmian, a po lewej – zwolennicy takich zmian. Byli to między innymi posłowie z departamentu Gironde na czele z Brissotem. Nazywano ich żyrondystami od nazwy departamentu. Byli oni zwolennikami nadania samorządom jak największych uprawnień. Uważali też, że rewolucja powinna rozszerzać się na kolejne kraje. Na lewicy zasiadali również jakobini i kordelierzy. Byli oni zwolennikami centralizacji władzy, wprowadzenia powszechnego prawa wyborczego, nieograniczonego przez cenzus majątkowy. Opowiadali się za pokojową polityką zagraniczną, aby zyskać czas na umocnienia rewolucji wewnątrz Francji. Centralną część Sali obrad zajmowała duża grupa deputowanych, którzy nie mieli wyraźnych poglądów politycznych, zwana potocznie bagnem. W kwietniu 1792 roku Zgromadzenie Prawodawcze uznało, że działalność Austrii zagraża bezpieczeństwa państwa francuskiego i uchwaliło wypowiedzenie jej wojny. Za wojną opowiedzieli się nie tylko dominujący w rządzie żyrondyści, ale także król.

Powiązane:

W ramach obowiązujących Praw Człowieka, każdy człowiek ma prawo do godnego życia niezależnie od wyznawanej wiary, wyglądu, preferencji seksualnych czy wieku. Okazuje się jednak, że wciąż na świecie istnieje problem dyskryminacji ludzkiej – np. ze względu na pochodzenie. przykłady łamania praw człowieka we współczesnym świecie Dobrym przykładem jest tutaj antysemityzm, który nadal dla wielu Żydów […]