Kategorie praw człowieka


Praw człowieka jest bardzo, bardzo wiele. Dla porządku, posegregowane są one na pewne kategorie. Znany wszystkich powszechny podział wygląda następująco: prawa polityczne, prawa gospodarcze, prawa obywatelskie, prawa kulturalne i prawa społeczne. Cóż, jedne z tych praw są niepodległe i niepodważalne, podlegające natychmiastowemu wykonaniu.

kategorie praw człowieka

Jest to np. prawo do życia. Są też prawa związane z działalnością gospodarczą, których dochodzenie zajmuję trochę czasu i również czasami pochłania zasoby finansowe. Jeżeli chodzi o prawa obywatelski i polityczne to zawierają się w nich przede wszystkim wspomniane już prawo do życia, prawo do bezpieczeństwa, prawo do wolności, do prywatności, swobodnego przemieszczania się, wytaczaniu procesu sądowego, wolność wyznania itp. Prawa społeczne, gospodarcze oraz kulturalne dosyć mocno się ze sobą wiążą i mówią o prawach do: pracy, przynależności do związków zawodowych, edukacji, udziału w życiu kulturalnym itp. Dokładnie wszystkie prawa zawarte są w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz kilku innych, pomniejszych dokumentach. Z deklaracji tej płynie jedno, bardzo ważne stwierdzenie – Każdy człowiek ma równe prawa bez względu na rasę, płeć wyznanie, język czy stopień zamożności.

kategorie praw człowieka – deklaracje

Deklaracja mówi o równości wszystkich ludzi względem siebie i prawa. Wspomniany już podział nie jest jedynym podziałem praw człowieka. Dzielą się one także na prawa indywidualne oraz kolektywne. Te pierwsze to prawa, z którymi człowiek się rodzi, nienaruszalne i niepodważalne, chciało by się powiedzieć „wrodzone” Jest to np. prawo do wolności myśli, sumienia, zakaz stosowania tortur, nieludzkiego karania czy też zakaz pozbawienia wolności z tylko z powodu niemożności wywiązania się z zobowiązań umowy. Prawa kolektywne to natomiast są uznane jako prawa danego narodu, społeczeństwa. To pewne normy uznane jako fundamentalne prawo człowieka. Prawa te ustanowione w 1950 roku jako właśnie prawa narodów mówią o wolności w kierowaniu państwem, rozwijania go swobodnie, niezależnie od innych. Jest to po prostu prawo do samostanowienia.

Powiązane:

W czasach komunistycznych, kiedy władze Polski wzorowały rządy na ZSRR, dla Polaków nastały ciężkie czasy a prawa człowieka były nagminnie łamane. Obowiązujące prawa gwarantują każdemu człowiekowi prawo do wolności wyznania, wolności myśli, prawo do pracy, nauki, do szczęścia, do sprawiedliwego sądu i wiele innych przywilejów. Okazuje się jednak, że ówczesna władza nie stosowała się do […]