Religia

Informacje na bieżąco

Literatura

Szukaj informacji

Filmy o religii

Religie świata

Religia wpływa na ludzi

Wiele religii

Różna praktyka

Różne teorie

Różne wierzenia

Religia w TV

Religia jako badania

Katecheza w szkole

Różne modlitwy

Pismo święte

Wiara dla każdego

Religia a racje

Religia dla dorosłych

Nie każdy akceptuje religię innych

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka została ustanowiona w 1948 roku. Zapewne nikogo nie dziwi ta data. Świat po okrutnej i destrukcyjnej, II Wojnie Światowej postanowił położyć kres temu wielkiemu okrucieństwu i niepojętnej krzywdzie, którą człowiek potrafi zgotować drugiemu człowiekowi. Z początku były to normy etyczne, do których albo człowiek się stosował albo nie. Z czasem, za […]