Religia

Informacje na bieżąco

Literatura

Szukaj informacji

Filmy o religii

Religie świata

Religia wpływa na ludzi

Wiele religii

Różna praktyka

Różne teorie

Różne wierzenia

Religia w TV

Religia jako badania

Katecheza w szkole

Różne modlitwy

Pismo święte

Wiara dla każdego

Religia a racje

Religia dla dorosłych

Nie każdy akceptuje religię innych

Prawa człowieka obowiązują każdego z nas, niezależnie od kraju, w którym się urodził, koloru skóry, wyznania czy też stanu posiadania oraz wieku. Określa się je jako niezbywalne, co oznacza, że żaden człowiek w żadnej sytuacji nie może się ich zrzec ani zmusić drugiej osoby do tego czynu. Przez żadne lokalne i krajowe władze nie mogą […]