Religia

Informacje na bieżąco

Literatura

Szukaj informacji

Filmy o religii

Religie świata

Religia wpływa na ludzi

Wiele religii

Różna praktyka

Różne teorie

Różne wierzenia

Religia w TV

Religia jako badania

Katecheza w szkole

Różne modlitwy

Pismo święte

Wiara dla każdego

Religia a racje

Religia dla dorosłych

Nie każdy akceptuje religię innych

Ogromna liczba przypadków łamania najważniejszych praw człowieka tyczy się dziecka. Dzieci są bezbronne i najczęściej padają ofiarą wszelakiej krzywdy. Jakie więc dzieci mają prawa? Przede wszystkim jest to prawo do wychowania się w rodzinie nabycia odpowiednich wartości i wzorców postępowania. Kolejnym prawem jest prawdo o adopcji dziecka. Każde dziecko może zostać adoptowane. Powiązane jest to […]