Organizacje

Organizacje chroniące prawa człowieka w Polsce

Przede wszystkim za taką organizację uznać można Polski Czerwony Krzyż. Jest to zarazem najstarsza w Polsce organizacja pozarządowa działająca dla człowieka. organizacje chroniace prawa czlowieka Powołana została w 1919 roku i przez te wszystkie lata działalności pomogła ogromnej liczbie ludzi. Podstawowymi zadaniami Polskiego Czerwonego Krzyża jest szerzenie idei humanizmu w Polsce, szkolenie przyszłych sanitariuszy i […]

Praca w Amnesty International w walce o prawa człowieka

Prawa człowieka zostały stworzone po to, aby zagwarantować każdemu człowiekowi prawo do godnego życia z racji godności ludzkiej. Miały być one uniwersalne i obowiązywać wszystkich, gwarantować prawo do wolnego życia, swobody myśli, wyznań, orientacji seksualnej, prawo do pracy czy nauki. praca w amnesty international Okazuje się jednak, że nadal w XXI wieku wiele osób nie […]

Prawa Człowieka to pewien zestaw praw, które przysługują każdemu człowiekowi z racji jego godności ludzkiej. Nie można się ich zrzec (są one niezbywalne) ponadto są niezależne od panującej władzy, naturalne – co oznacza, że obowiązują zawsze, bez konieczności potwierdzania ich przez aktualnie panujące władze a także niepodzielne, co oznacza, że obowiązują jako nienaruszalny pakiet tworząc […]