Europejski Trybunał Praw Człowieka


Europejski Trybunał Praw Człowieka to najwyższa instytucja w Europie chroniąca prawa człowieka. Odwołać się do niej może każdy mieszkaniec naszego kontynentu. Nie jest to jednak taka prosta sprawa. Zanim odwołanie od wyroku/decyzji trafi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, musi przejść przez sądy niższych instancji zaczynając oczywiście od sądu okręgowego. Niejednokrotnie stało się już tak, że sprawy, które przegrane były we wszystkich instancjach sądownictwa, wygrane zostały w tym najwyższym, właśnie w Europejskim Trybunale. Bierze się to może stąd iż tam bardziej osądza się pod kątem ogólnie ustanowionych praw człowieka, a nie kodeksie prawnym danego państwa. Zanim jednak taka sprawa trafi do trybunału, zajmie to trochę czasu. Zgłoszeń bowiem do trybunału nie brakuje. Jest ich naprawdę mnóstwo, ludzie odwołują się tam wierząc, że ostateczna decyzja będzie dla nich korzystna. Ludzie nie kierują się tam jednak z drobnostkami gdyż to nie ma sensu. Trafiają tam raczej poważniejsze sprawy łamania praw człowieka. Europejski Trybunał Praw Człowieka ma swoją siedzibę w Strasburgu i został powołany w roku 1988 na miejsce Europejskiej Komisji Praw Człowieka. W skład tego trybunału wchodzą sami najwięksi, wybitni znawcy praw i problematyki ochrony praw człowieka. Jest to sąd absolutnie niezawisły, niezależny od nikogo. Nie działa on na zasadzie iż wszyscy sędziowie wchodzący w jego skład zajmują się jedną konkretną sprawą. Podzieleni są oni na grupy, które rozpatrują sprawę w zależności od jej rodzaju i problemu. Co ciekawe Polska jest jednym z kilku krajów, z których wpływa do trybunału najwięcej skarg i protestów. Jak to wytłumaczyć? Otóż polski system prawny i karny jest bardzo, ale to bardzo mało surowy i nierzadko popełniane są błędne decyzje od których ludzie słusznie się odwołują. Polska potrzebuje wiele ulepszeń, system prawny przede wszystkim. Wzorować możemy się na innych państwach jak chociażby Francji czy Wielkiej Brytanii. Tam sądownictwo stoi na nazwijmy to właściwym poziomie.

Powiązane:

W ramach obowiązujących Praw Człowieka, każdy człowiek ma prawo do godnego życia niezależnie od wyznawanej wiary, wyglądu, preferencji seksualnych czy wieku. Okazuje się jednak, że wciąż na świecie istnieje problem dyskryminacji ludzkiej – np. ze względu na pochodzenie. przykłady łamania praw człowieka we współczesnym świecie Dobrym przykładem jest tutaj antysemityzm, który nadal dla wielu Żydów […]