Eksploatacja gospodarcza

W okresie szczytów swoich wpływów w Europie, Niemcy prowadzili trzy rodzaje polityki ekonomicznej. Ziemie, które zostały wcielone do Rzeszy starano się szybko zintegrować z gospodarką kraju poprzez przekazywanie zakładów oraz majątków ziemskich w ręce niemieckie. Inaczej podchodzono do tego na terenach okupowanych w zachodniej i północnej Europie. Starano się wykorzystać możliwości miejscowego przemysłu dla celów strategicznych, nie ingerując jednak w stosunki własnościowe czy ustawodawcze. Rzesza dostarczała niektórych surowców, aby umożliwić funkcjonowanie przemysłu w zamian korzystała z gotowych produktów. Inaczej miała się sytuacja na terenach okupowanej Polski i ZSRR. Na tych terenach gospodarka miała charakter wyłącznie rabunkowy, który dążył do maksymalnego wykorzystania zasobów ludzkich i surowców. Na okupowanych terenach Europy Wschodniej działania ekonomiczne były traktowane, jako element polityki narodowościowej, zmierzając do degradacji cywilizacyjnej podbitych narodów. Jedne narody przeznaczano do szybkiej eksterminacji, inne chciano sprowadzić do roli niewolniczej siły roboczej.

Powiązane:

Wiele osób nie dostrzega w Polsce czy Europie problemu nie przestrzegania podstawowego kodeksu jakim bez wątpienia są prawa człowieka. Okazuje się jednak, że nie tylko w krajach „Trzeciego Świata” problem ten istnieje – także o wiele bliżej nas bo na naszym kontynencie wiele osób cierpi z powodu łamania należnych nam praw człowieka. Dobrym przykładem tego […]