Eksploatacja gospodarcza

W okresie szczytów swoich wpływów w Europie, Niemcy prowadzili trzy rodzaje polityki ekonomicznej. Ziemie, które zostały wcielone do Rzeszy starano się szybko zintegrować z gospodarką kraju poprzez przekazywanie zakładów oraz majątków ziemskich w ręce niemieckie. Inaczej podchodzono do tego na terenach okupowanych w zachodniej i północnej Europie. Starano się wykorzystać możliwości miejscowego przemysłu dla celów strategicznych, nie ingerując jednak w stosunki własnościowe czy ustawodawcze. Rzesza dostarczała niektórych surowców, aby umożliwić funkcjonowanie przemysłu w zamian korzystała z gotowych produktów. Inaczej miała się sytuacja na terenach okupowanej Polski i ZSRR. Na tych terenach gospodarka miała charakter wyłącznie rabunkowy, który dążył do maksymalnego wykorzystania zasobów ludzkich i surowców. Na okupowanych terenach Europy Wschodniej działania ekonomiczne były traktowane, jako element polityki narodowościowej, zmierzając do degradacji cywilizacyjnej podbitych narodów. Jedne narody przeznaczano do szybkiej eksterminacji, inne chciano sprowadzić do roli niewolniczej siły roboczej.

Powiązane:

Czasy od II Wojny Światowej uważane są za czasy pokoju na świecie. Tymczasem jest to określenie błędne, mijające się z prawdą. Wystarczy spojrzeć na przykład Polski i powojennej, komunistycznej władzy gdzie nagminnie łamane były wszystkie obowiązujące prawa człowieka. Do dziś wiele ludzi, wiele Polaków nie może się nadziwić jak Polak Polakowi może zgotować taki los. […]