Dyktatura

Niektóre działania górali miały symboliczny charakter. Chcąc podkreślić całkowite zerwanie ze starym systemem dzień obalenia monarchii – 22 września 1792 roku uznali za pierwszy dzień roku rozpoczynającego nową erę – erę republikańską. Zamiast siedmiodniowych tygodni kończących się niedzielą – kojarzoną z religią chrześcijańską – wprowadzono dekady, czyli okresy dziesięciodniowe. Zmieniono nazwy miesięcy i wprowadzono nowe święta. Dzieciom nie nadawano już imienia Ludwik lub świętych ale imiona Brutus, Równość, czy Prawa Człowieka. Niszczono też symbole Francji przed rewolucyjnej na przykład świątynie i groby władców. Próbowano nawet wyeliminować z życia Francuzów religię. Zamykano świątynie a katedrę Notre Dame zamieniono na Świątynię Rozumu. Anty religijna polityka władz powodowała narastający opór społeczeństwa, szczególnie na prowincji, Robespierre ograniczył więc ataki na kościół. Konwent zdominowany przez jakobinów w czerwcu 1793 roku ogłosił nową konstytucję. Dawała ona obywatelom szereg swobód i praw. Państwo miało zapewnić prawo do oświaty, pracy i pomocy socjalnej. Miało też obowiązywać powszechne prawo wyborcze oraz zasada zatwierdzania uchwał parlamentu przez referendum ludowe.

Powiązane:

W ramach obowiązujących Praw Człowieka, każdy człowiek ma prawo do godnego życia niezależnie od wyznawanej wiary, wyglądu, preferencji seksualnych czy wieku. Okazuje się jednak, że wciąż na świecie istnieje problem dyskryminacji ludzkiej – np. ze względu na pochodzenie. przykłady łamania praw człowieka we współczesnym świecie Dobrym przykładem jest tutaj antysemityzm, który nadal dla wielu Żydów […]