Droga do wieczności

Bardzo wielu z nas zadawało sobie w swoim życiu pytanie, które dotyczyło kwestii naszej wiary, a mianowicie: W jakim celu wierzymy i praktykujemy swoją wiarę, wyznanie? Mając na uwadze dogmaty naszej wiary chrześcijańskiej, całe nasze życie powinno być zgodne z zasadami przyjętej przez nas religii w oparciu o sakramenty, przykazania po to, by ostatecznie po śmierci osiągnąć życie wieczne. Życie po śmierci, po przejściu na drugą stronę jest właśnie tym głównym celem, w którym to chodzimy do kościoła, uczymy wiary nasze dzieci, korzystamy z sakramentów, modlimy się. Rzeczywistość, w jakiej nam przyszło obecnie żyć nie jest łatwa i zmusza nas codziennie do oglądani scen bardzo drastycznych. Na bieżąco słyszymy o ludziach, którzy w dotkliwy sposób krzywdzą innych, zamachach terrorystycznych, kataklizmach, telewizja pokazuje nam ogrom ludzkiego cierpienia, które tylko zwiększa swój zakres.  ]]>

Przykłady łamania praw człowieka, czy to w Polsce, czy na świecie, niestety nie są rzadkością. Codziennie w wielu rejonach świata człowiek cierpi z powodu niesprawiedliwości, złego traktowania przez drugą osobę. Jednym z wielu przejawów łamania praw człowieka jest dyskryminacja. Na całym świecie ludzie są wyśmiewani i obrażani, a nawet padają ofiarą przemocy słownej i fizycznej […]