Donald Tusk

Donald Tusk to zawodowy polityk, urodzony w 1957 roku. W czasach komunistycznych aktywnie zaangażowany był w walkę z komunizmem. Uczestniczył jako student w tworzeniu ognisk walki z komunistami, studiował w Gdańsku. Między innymi uczestniczył w organizacjach zajmujących się kolportowaniem materiałów informacyjnych, które z oczywistych względów nie mogły przejść przez cenzurę. Podczas pamiętnych strajków sierpień 80 organizowała studenckie grupy.

Był założycielem NZS, kilka miesięcy po tym wydarzeniu został wybrany na przewodniczącego Solidarności. Za swoje przekonania i poglądy zapłacił wysoką cenę, gdyż został pozbawiony pracy w zakładach państwowych. Pomocną dłoń wyciągnął do niego Maciej Płażyński, który znalazł mu fizyczną pracę w założonej przez siebie spółdzielni. Był jednym z założycieli Kongresu Liberalno-Demokratycznego i w roku 1991 zostałjego przewodniczącym. Z nowym ugrupowaniem dostała się wraz z 36 innymi kolegami do sejmu i został posłem na sejm pierwszej kadencji w nowym wolnym państwie.

Powiązane:

W ramach obowiązujących Praw Człowieka, każdy człowiek ma prawo do godnego życia niezależnie od wyznawanej wiary, wyglądu, preferencji seksualnych czy wieku. Okazuje się jednak, że wciąż na świecie istnieje problem dyskryminacji ludzkiej – np. ze względu na pochodzenie. przykłady łamania praw człowieka we współczesnym świecie Dobrym przykładem jest tutaj antysemityzm, który nadal dla wielu Żydów […]