Dlaczego Solidarność to tak istotna organizacja?

W historii Polski wiele było momentów przełomowych, które sprawiły, że świat wygląda właśnie tak, jak wygląda. Jednym z nich było powstanie Solidarności, która była jedną z organizacji, które w ogromnym stopniu przyczyniły się do ostatecznego uwolnienie Rzeczypospolitej z rąk komunistycznego ustroju. Solidarność miała ogromny wkład zarówno w zawiązanie walki z socjalizmem, jak i w ostateczne rozprawienie się z nim poprzez pierwsze wolne wybory. Jednak związki zawodowe to nie tylko historyczna przeszłość, ale także współczesność. Solidarność działa przecież po dziś dzień i wcale nie zanosi się na to, aby cokolwiek miało się w tej kwestii zmienić, zwłaszcza że cały czas powstają nowe komórki i projekty działania. Jednym z nich jest na przykład staranie się o podwyższenie płacy minimalnej. Nie da się obiektywnie stwierdzić, czy jest do dobre rozwiązanie, niemniej jednak ambicja i aktywność członków tej organizacji każe sądzić, że będzie ona działać jeszcze przez długie lata, osiągając coraz większe cele i coraz lepsze rezultaty.

Powiązane:

Przykłady łamania praw człowieka, czy to w Polsce, czy na świecie, niestety nie są rzadkością. Codziennie w wielu rejonach świata człowiek cierpi z powodu niesprawiedliwości, złego traktowania przez drugą osobę. Jednym z wielu przejawów łamania praw człowieka jest dyskryminacja. Na całym świecie ludzie są wyśmiewani i obrażani, a nawet padają ofiarą przemocy słownej i fizycznej […]